projekt nr 5

5. Plac Street Workout w Parku Miejskim


Lokalizacja projektu

Park Miejski w Chełmie w niecce obok skateparku

Skrócony opis projektu

Metalowa konstrukcja złożone z drabinek , drążków i poręczy umożliwiających ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała (kalenistyka).

Opis projektu

Projekt zakłada montaż konstrukcji do ćwiczeń kalenistycznych , czyli opartych na wykorzystaniu ciężaru własnego ciała .W Chełmie jest bardzo dużo osób biorących udział w biegach z przeszkodami , do których najlepiej przygotować się na konstrukcjach do street workout . Urządzenie powinno być na tyle rozbudowane , aby jednocześnie mogło z niego korzystać kilka osób . Tego typu konstrukcje są dostępne jako już gotowe do ćwiczeń i nie wymagają dużej powierzchni do ustawienia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup konstrukcji do ćwiczeń (zestaw urządzeń)10 000 zł
2Montaż konstrukcji i jej transport 2 000 zł
Łącznie: 12 000 zł