Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw "Bajka" przy Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 10

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt: 105 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 1

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt: 16 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa chodnika przy ul. Ks. Ignacego Skorupki

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt: 142 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Koszt: 175 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw pomiędzy blokami ul. Granicznej 4 a ul. Wiejskiej 26

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt: 170 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja kompleksu boisk na Osiedlu Słonecznym

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt: 150 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont ul. Połanieckiej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 8 do bloku przy ul. Połanieckiej 2 oraz budowa łącznika ul. Wirskiego

Koszt: 750 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 17A i 19A

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt: 60 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Impreza sportowo-rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw oraz renowacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt: 131 800 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Nasadzenie 17 klonów przy ul. Przemysłowej

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 4 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury (wzdłuż bloków o nr parzystych)

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt: 135 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt: 175 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przy ul. Rolniczej (strona parzysta) od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 110 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt: 175 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wyrównanie i utwardzenie kostką brukową wraz z odwodneiniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt: 175 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Łąki kwietne na bulwarach Chełma.

Koszt: 1 400 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Pumptrack - przestrzeń dla sportu

Koszt: 74 745 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym

Koszt: 200 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Plac Street Workout w Parku Miejskim

Koszt: 70 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży - ośmiotygodniowy kurs MBSR

Koszt: 9 200 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa chodnika między ul. Bolesława Wirskiego i ul. Lwowską (przejście z os. Słoneczne w kierunku Carrefour'a).

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach).

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt: 180 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóski od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej numery nieparzyste oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóski.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt: 60 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP - 41a, 41b, 41c, za budynkiem Poczty, działka nr 357/45

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników.

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt: 80 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m),

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa ul. Władysława Reymonta.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51 w Chełmie.

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa "Naukowego placu zabaw" na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10.

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw przy Miejskiej Hali Sportowej

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka.

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35,37,41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B.

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej.

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóski, po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 60 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Zamontowanie świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury (od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji).

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa alejek w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż na terenie kompleksu boisk na os. Słonecznym urządzeń do gimnastyki (tzw. Street Workout).

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej.

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt: 220 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego 2C.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Rejowieckiej 76.

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa chodnika położonego wzdłuż głównej ul. Juliusza Słowackiego od nr 2 do 10 tj. od Chełmskiego Domu Kultury do skrzyżowania z ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt: 125 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, ul. Połaniecka 10.

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wołyńskiej (po stronie nieparzystej ulicy).

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa ulicy KD/D/-07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kier. Szkoły Podstawolwej Nr 7) w opcji "zaprojektuj i wykonaj" - I Etap

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 15 Sierpnia, na odcinku od wjazdu na os. Słoneczne (ok. 190 m) do ul. Mieczysława Karłowicza.

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni zewnętrznej usytuowanej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wołyńska 1.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa chodnika przy budynku Henryka Sienkiewicza 26 w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w opcji "zaprojektuj i wykonaj".

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt: 26 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa chodnika przy budynku Kolejowa 2A w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w opcji "zaprojektuj i wykonaj".

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ul. Jedność na odcinku od ul. Michała Kińczyka do Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt: 170 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt: 60 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu