Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

1. Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 170 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02"

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 24 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. Budowa peronów przystankowych

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 29 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. „Czytam, bo lubię" - zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. Budowa progu zwalniającego z kostki

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 6 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

1. AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ - ZDROWIE

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 35 009,90 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Budowa chodnika na ulicy Brzóski po wschodniej stronie, od ul Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 125 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza od strony wschodniej

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 33 300 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym.

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. „Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie”

Planowany koszt: 56 974 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku Lubelska/Urząd Miasta 01

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3. Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina

Planowany koszt: 183 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3. Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 140 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 174 300 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Chełm przeciwko bezdomności zwierząt.

Planowany koszt: 220 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 159 200 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Remont chodnika przy ulicy Cementowej

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 174 725,30 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej 4

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

5. Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm

Planowany koszt: 121 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

7. Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulic Wirskiego i Karłowicza.

Planowany koszt: 90 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

2. Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

3. Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym.

Planowany koszt: 6 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

4. Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich

Planowany koszt: 180 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

5. Kosze na śmieci

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 5 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

6. Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym.

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

7. Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

8. Montaż mierników jakości powietrza w obrębie Osiedla Rejowiecka

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 5 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

9. Mural sport to zdrowie -promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

10. NASADZENIA IGLAKÓW W PASACH ZIELENI POMIĘDZY SZOSĄ A CHODNIKIEM W OBRĘBIE OSIEDLA CEMENTOWNIA

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 95 960 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

13. Piknik rowerowy

Planowany koszt: 27 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

14. „Poznaję – doświadczam - wzrastam”- modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie”

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 240 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

15. Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36. 36A, 36B oraz do śmietników miejskich.

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

16. REMONT CHODNIKA PRZY ULICY CHOMENTOWSKIEGO OD ULICY ROLNICZEJ DO ULICY PRZEMYSŁOWEJ - STRONA PARZYSTA WRAZ Z ZATOCZKAMI

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

17. Remont drogi prowadzącej do posesji 2,4,6,8 przy ul. Żwirki i Wigury

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

18. Remont nawierzchni ul. Nowy Świat.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

20. Remont ulicy Marii Curie-Skłodowskiej

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

21. Remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników (prz bloku nr 6,8)

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

22. RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 150 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

23. Stacje napraw rowerów i hulajnóg

Planowany koszt: 80 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

24. Stojaki rowerowe

Planowany koszt: 90 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

25. Stół do ping-ponga

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

26. Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych

Planowany koszt: 12 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

27. WYMIANA OGRODZENIA - EKOLOGICZNIE I BEZPIECZENIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 135 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

1. Nowoczesny plac zabaw Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

1. Montaż 10 śmietniczek wzdłuż Ul. Przemysłowej

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 5 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

1. Dokończenie ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 7 na Osiedlu Zachód

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 40 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

1. Budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowwej nr 4 w Chełmie

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 175 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

1. Budowa "morsówki" i zaplecza ratownictwa wodnego nad zbiornikiem wodnym Glinianki

Planowany koszt: 45 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

2. Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

2. Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona nieparzysta

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 67 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

2. Remont ul. Powstańców Warszawy.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 175 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

3. Budowa placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 175 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

3. Remont ul. Wirskiego.

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 175 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

3. Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich.

Planowany koszt: 180 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

3. Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 60 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

3. Remont ul. Starościńskiej.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 175 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

4. Ścianka do treningu tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 125 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

5. Montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 1 300 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

8. Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosa/Kochanowskiego

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 1 300 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

9. System sztucznego naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 400 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

10. Tor przeszkód typu Runmageddon

Planowany koszt: 125 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

1. Budowa placu zabaw "Bajka" przy Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 10

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 105 500 zł

 21Skrócona nazwa edycji

1. Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 1

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 16 500 zł

 21Skrócona nazwa edycji

1. Budowa chodnika przy ul. Ks. Ignacego Skorupki

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 142 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

1. Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 175 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

1. Modernizacja placu zabaw pomiędzy blokami ul. Granicznej 4 a ul. Wiejskiej 26

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 170 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. Modernizacja kompleksu boisk na Osiedlu Słonecznym

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 150 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. Remont ul. Połanieckiej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 8 do bloku przy ul. Połanieckiej 2 oraz budowa łącznika ul. Wirskiego

Planowany koszt: 750 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

3. Remont chodnika przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 17A i 19A

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

3. Impreza sportowo-rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 5 000 zł

Postęp realizacji: Zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji:Ze względu na sytuacje epidemiologiczną zrezygnowano z realizacji zadania.

 21Skrócona nazwa edycji

3. Doposażenie placu zabaw oraz renowacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 131 800 zł

 21Skrócona nazwa edycji

4. Nasadzenie 17 klonów przy ul. Przemysłowej

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 4 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

4. Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury (wzdłuż bloków o nr parzystych)

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 135 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

5. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 175 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

5. Remont chodnika przy ul. Rolniczej (strona parzysta) od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 110 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

5. Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 175 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

6. Wyrównanie i utwardzenie kostką brukową wraz z odwodneiniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 175 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Łąki kwietne na bulwarach Chełma.

Planowany koszt: 1 400 zł

 20Skrócona nazwa edycji

2. Pumptrack - przestrzeń dla sportu

Planowany koszt: 74 745 zł

 20Skrócona nazwa edycji

3. Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym

Planowany koszt: 200 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

5. Plac Street Workout w Parku Miejskim

Planowany koszt: 70 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży - ośmiotygodniowy kurs MBSR

Planowany koszt: 9 200 zł

 19Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19Skrócona nazwa edycji

Przebudowa chodnika między ul. Bolesława Wirskiego i ul. Lwowską (przejście z os. Słoneczne w kierunku Carrefour'a).

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

1. Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach).

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 180 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

1. Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

1. Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóski od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej numery nieparzyste oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóski.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 140 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

1. Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

1. Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP - 41a, 41b, 41c, za budynkiem Poczty, działka nr 357/45

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

2. Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników.

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

2. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 80 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

3. Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m),

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

3. Przebudowa ul. Władysława Reymonta.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 200 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

3. Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51 w Chełmie.

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

4. Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

4. Budowa "Naukowego placu zabaw" na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10.

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

5. Budowa placu zabaw przy Miejskiej Hali Sportowej

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

6. Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka.

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

7. Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35,37,41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B.

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 200 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

7. Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej.

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

8. Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

14. Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóski, po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18Skrócona nazwa edycji

1. Zamontowanie świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury (od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji).

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

1. Przebudowa alejek w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

2. Zakup i montaż na terenie kompleksu boisk na os. Słonecznym urządzeń do gimnastyki (tzw. Street Workout).

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

2. Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej.

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 220 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

2. Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego 2C.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

3. Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Rejowieckiej 76.

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

3. Przebudowa chodnika położonego wzdłuż głównej ul. Juliusza Słowackiego od nr 2 do 10 tj. od Chełmskiego Domu Kultury do  skrzyżowania z ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 125 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

3. Budowa siłowni w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

3. Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, ul. Połaniecka 10.

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

4. Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wołyńskiej (po stronie nieparzystej ulicy).

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 150 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

5. Budowa ulicy KD/D/-07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kier. Szkoły Podstawolwej Nr 7) w opcji "zaprojektuj i wykonaj" - I Etap

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 15 Sierpnia, na odcinku od wjazdu na os. Słoneczne (ok. 190 m) do ul. Mieczysława Karłowicza.

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 140 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

7. Budowa siłowni zewnętrznej usytuowanej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wołyńska 1.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

8. Przebudowa chodnika przy budynku Henryka Sienkiewicza 26 w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w opcji "zaprojektuj i wykonaj".

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 26 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

8. Przebudowa chodnika przy budynku Kolejowa 2A w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w opcji "zaprojektuj i wykonaj".

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 24 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

9. Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ul. Jedność na odcinku od ul. Michała Kińczyka do Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 170 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

9. Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A.

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 18Skrócona nazwa edycji

14. Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 250 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

Poprzedni projekt
Następny projekt