projekt nr 2

2. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie


Skrócony opis projektu

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmie

Opis projektu

Remont chodnika biegnącego wzdłuż ul. Starościńskiej w Chełmie  na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. I Pułku Szwoleżerów /ciąg pieszy przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmie/.
Szacunkowy koszt remontu wynosi około 80.000,00 zł. Zadanie będzie dotyczyło rozebrania istniejących płytek 35x35 i obrzeży 8x30 wraz ze zdjęciem popękanego asfaltu z chodnika. Wykonanie wykopu na całej szerokości chodnika, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy grunto-cementowej gr. 15cm lub na kruszywie, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 4cm, ustawienia obrzeży oraz położenie kostki betonowej o gr. 6cm.

Uzasadnienie

Jako propozycję zgłaszam do realizacji potrzebę remontu ciągu pieszego przy ul. Starościńskiej w Chełmie na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. I Pułku Szwoleżerów /ciąg pieszy przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmie/.W uzasadnieniu dla tego zadania zwracam szczególną uwagę na bardzo zły stan techniczny chodnika na ww. odcinku, liczne uszkodzenia w nawierzchni, które nie były remontowane od początku ich powstania. Argumentując swoją propozycję informuję, że od wielu lat tą drogą uczęszczają dzieci do szkół oraz do przedszkola Nr 2 przy ul Starościńskiej, powinien być to przedmiot szczególnej troski dla bezpieczeństwa dzieci.  W chwili obecnej zdewastowany chodnik stanowi dyskomfort dla osób starszych i niepełnosprawnych przemieszczających się tym ciągiem pieszym do przychodni NZOZ TOP-MED Szafranek mieszczącym się przy ul.Słowackiego 33 oraz dla wszystkich mieszkańców uczęszczających do Bazyliki NMP.Nowa nawierzchnia na ww. odcinku chodnika zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców

brak uwag