projekt nr 5

5. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie


Lokalizacja projektu

Teren Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen.Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm

Skrócony opis projektu

Remont boiska polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni ze sztucznej trawy na całej jego powierzchni.

Opis projektu

Nawierzchnia boiska szkolnego o wymiarze 1239,21m2 jest w złym stanie technicznym, widoczne są liczne pęknięcia oraz ubytki nawierzchni, które powodują jej nierówność. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z boiska, w tym głównie dzieci i młodzieży. Biegające po nierównej nawierzchni dzieci, narażone są na liczne kontuzje i urazy kończyn (skręcenia, zwichnięcia i zerwania ścięgien), co jest udokumentowane zgłaszanymi wypadkami uczniów. Wielofunkcyjne boisko znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 7 wykorzystywane jest głownie do gry w piłkę nożną, koszykową i ręczną. Z boiska w godzinach popołudniowych korzystają dzieci i młodzież z całego osiedla, gdyż jest ono ogólnie dostępne. Realizacja w/w zadania jest potrzebna i niezbędna dla dzieci i młodzieży z Osiedla Zachód. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem osób z osiedla, to miejsce spędzania wolnego czasu i rekreacji. Sztuczna nawierzchnia została wykonana w 2002 roku i od tego czasu nie była jeszcze modernizowana.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż starej nawierzchni boiska z utylizacją 32 000 zł
2Montaż nowej nawierzchni ze "sztucznej trawy" 110 000 zł
3Gruntowanie podłoża betonowego 4 000 zł
4Uzupełnienie ubytków podłoża4 000 zł
Łącznie: 150 000 zł