projekt nr 8

8. Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11.


Skrócony opis projektu

Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11.

Opis projektu

Utwardzenie placu pod kontenery na śmiecie i kontenery do segregacji śmieci i ogrodzenie tego terenu. przy ul.Kredowej 11

Uzasadnienie

Mieszkańcy Osiedla,,Cementowni" z ul.Kredowej 3,5,7,11 i ul.Wołyńskiej 71 w Chełmie,od wielu lat zgłaszają problem , bezpiecznego dojścia do kontenerów na śmiecie.W okresach,jesień,zima,wiosna jak co roku ,błoto jak i duże kałuże uniemożliwiają mieszkańcom , dojście do kontenerów  po deszczach,czy po roztopach. Ogrodzenie terenu zabezpieczy rozrzucanie śmieci przez wiatr.Wykonanie tego zadania pomoże  mieszkańcom ,rozwiązać problem.

brak uwag