Szczegóły zadania

Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11.


Opis zadania

Utwardzenie placu pod kontenery na śmiecie i kontenery do segregacji śmieci i ogrodzenie tego terenu. przy ul.Kredowej 11

Uzasadnienie

Mieszkańcy Osiedla,,Cementowni" z ul.Kredowej 3,5,7,11 i ul.Wołyńskiej 71 w Chełmie,od wielu lat zgłaszają problem , bezpiecznego dojścia do kontenerów na śmiecie.W okresach,jesień,zima,wiosna jak co roku ,błoto jak i duże kałuże uniemożliwiają mieszkańcom , dojście do kontenerów po deszczach,czy po roztopach. Ogrodzenie terenu zabezpieczy rozrzucanie śmieci przez wiatr.Wykonanie tego zadania pomoże mieszkańcom ,rozwiązać problem.

brak uwag