projekt nr 3

3. Remont chodnika przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 17A i 19A


Lokalizacja projektu

ul. 1 Pułku Szwoleżerów 17A-19A, (obręb 15 działka nr 118/48).

Skrócony opis projektu

Nawierzchnia chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana, powoduje zagrożenie dla osób korzystających z  chodnika. Chodnik łączy osiedle bloków mieszkalnych z przystankiem autobusowym, szkołą, żłobkiem i przedszkolem. Użytkownikami chodnika są często osoby z wózkami dziecięcymi, dzieci na rowerach, hulajnogach oraz osoby starsze.    Z uwagi na bardzo zły stan chodnika, mieszkańcy często korzystają z ulicy, której nawierzchnia też nie jest idealna, lecz lepsza niż chodnika.


Opis projektu

Jako propozycję zgłaszam do realizacji potrzebę remontu ciągu pieszego przy  ul. 1 Pułku Szwoleżerów w Chełmie na odcinku od ul. 1 Pułku Szwoleżerów 17A-19A (obręb 15 działka nr 118/48).
W uzasadnieniu dla tego zadania zwracam szczególną uwagę na bardzo zły stan techniczny chodnika na ww. odcinku, liczne uszkodzenia w nawierzchni, które nie były remontowane od początku ich powstania. Argumentując swoją propozycję informuję, że od wielu lat tą drogą uczęszczają dzieci do szkoły podstawowej Nr 1, do żłobka i przedszkola  pn. „Kasztanowy Park” przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 17, powinien być to przedmiot szczególnej troski dla bezpieczeństwa dzieci.  W chwili obecnej zdewastowany chodnik stanowi dyskomfort dla osób starszych i niepełnosprawnych przemieszczających się tym ciągiem pieszym do przychodni mieszczącej się przy ul. Wołyńskiej oraz dla wszystkich mieszkańców uczęszczających do Bazyliki NMP. Wykonanie nowej nawierzchni na ww. odcinku chodnika zwiększy bezpieczeństwo dla mieszkańców naszego miasta i osób je odwiedzających.
Mój wniosek jest kontynuacją zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. tj. Remont chodnika wzdłuż bloku położonego przy ul. 1 Pułk. Szwoleżerów 23A. Spodziewanym efektem wymiany nawierzchni chodnika będzie poprawa warunków przemieszczania się pieszych m.in. dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola oraz poprawi wizerunek naszego osiedla. Z uwagi na powyższe argumenty proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szacunkowa wartość60 000 zł