projekt nr 5

5. Remont chodnika przy ul. Rolniczej (strona parzysta) od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego


Lokalizacja projektu

Remont chodnika na ulicy Rolniczej strona parzysta od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chemntowskiego

Skrócony opis projektu

Remont starej nawierzchni chodnika na ulicy Rolniczej, strona parzysta od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego.

Opis projektu

Poprawa standardu życia mieszkańców i poprawa wizerunku Osiedla poprzez sukcesywne remonty ulic i chodników
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Osiedla Cementownia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów infrastrukturalnych) + wykonanie80 000 zł