projekt nr 3

3. Impreza sportowo-rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim


Lokalizacja projektu

Teren Ogródka Jordanowskiego

Skrócony opis projektu

Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka. Część artystyczna - występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Gry i zabawy sportowe. Dyskoteka na świeżym powietrzu.

Opis projektu

Cel:
Integracja mieszkańców Osiedla Cementownia, jak również alternatywa dla dzieci i młodzieży jako odskocznia od siedzenia przy komputerze. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla w szczególności do dzieci i młodzieży.