projekt nr 5

5. Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie


Lokalizacja projektu

Projekt dotyczy remontu ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rejowieckiej 76; 22-100 Chełm
Nr ewidencji gruntów: obręb 12 na ark. 53, działka nr 134 o powierzchni 1 h 22 ary 93 m2 = 12293m2

Skrócony opis projektu

Remont ogrodzenia o długości 434,4 m wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 76. Ogrodzenie wymaga rozbiórki starego i wykonanie na jego miejscu nowego ogrodzenia (wykonanie nowych fundamentów, wymiana słupków, przęseł, siatki, dwóch bram i dwóch furtek).

Opis projektu

Ogrodzenie zostało wykonane prawdopodobnie około 50 lat temu. Stan ogrodzenia obecnie jest bardzo zły. Fundament cementowy jest silnie uszkodzony, miejscami nie ma go wcale, a w metalowych przęsłach i siatce występują liczne braki i ubytki na wskutek korozji. Natomiast bramy i furtki są zniszczone i nie nadają się do użytku.
Realizacja tego zadania:
- wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo uczniów szkoły oraz dzieci przedszkolnych,
- pozwoli na zabezpieczenie obiektu szkoły, przedszkola, placów zabaw i nowego boiska,
poprawi wizerunek i estetykę placówki na osiedlu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż starego ogrodzenia4 000 zł
2Zakup materiałów80 000 zł
3Robocizna30 000 zł
Łącznie: 114 000 zł