projekt nr 7

7. Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35,37,41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B.


Skrócony opis projektu

Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35,37,41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B.

Opis projektu

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym i budowa chodnika o długości około 160 m.

Uzasadnienie

Chodnik stanowi główne dojście do Przedszkola Miejskiego Nr 10, przystanków CLA, sklepów, gabinetów lekarskich, apteki, kościoła. Korzystają z niego mieszkańcy osiedla, pacjenci gabinetów i apteki. Zgłoszony chodnik został wybudowany w latach 1988 - 1989. Od chwili budowy nawierzchnia nie była wymieniana, chodnik jest nierówny, miejscami zapadnięty, wystają pon ad nawierzchnię studzienki burzowe, kanalizacyjne. Stanowi zagrożenie zarówno9 dla dzieci jak i osób starszych. Wymiana nawierzchni ułatwi bezpieczne poruszanie się okolicznym mieszkańcom, pacjentom przychodni alergologicznej, neurologicznej, apteki, klientom PKO, sklepów, pasażerom komunikacji miejskiej. Zapewni bezpieczną drogę dzieciom do przedszkola i szkoły. Chodnik usytuowany jest w pasie drogowym na działkach przekazanych nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasta Chełm. Przewidywany koszt około 200000,- zł. W załącznika zaznaczono: - wymiana nawierzchni - kolor zielony,
- budowa chodnika - kolor czerwony.

brak uwag