projekt nr 2

2. Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników.


Skrócony opis projektu

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników.

Opis projektu

Wykonanie nakładki bitumicznej na długości ok. 250 mb począwszy od ul. J. Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników.

Uzasadnienie

Nawierzchnia jezdni w bardzo złym stanie technicznym wymagająca licznych w ciągu roku napraw bieżących.

brak uwag