Szczegóły zadania

Przebudowa ul. Władysława Reymonta.


Opis zadania

W ramach zadania zostanie wykonanie frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, rozbiórka krawężników oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej wraz z krawężnikami.

Uzasadnienie

Zły stan nawierzchni.

brak uwag