projekt nr 6

6. Wyrównanie i utwardzenie kostką brukową wraz z odwodneiniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie


Lokalizacja projektu

Teren Szkoły Podstawowej nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie - obręb 26 działka numer 243. Powierzchnia zamierzenia projektowego ok. 740m2.
(mapa w załączniku)

Skrócony opis projektu

Przedmiotem projektu jest wyrównanie i utwardzenie kostką brukową wraz z odwodnieniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie. Obszar inwestycji został określony na mapie poglądowej załączonej do wniosku.

Opis projektu

Utwardzenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie. Nieruchomość ta stanowi własność Miasta Chełm i oznaczona jest w ewidencji gruntów m. Chełm w obrębie 26 działką numer 243. Obecnie teren, na którym planowane jest wyrównanie i utwardzenie kostką brukową a także odwodnienie, jest wysypany żużlem oraz kruszywem betonowym. Taki sposób zagospodarowania placu przyszkolnego powoduje bardzo silne zakurzenie zarówno pomieszczeń szkolnych jak również zabudowy jednorodzinnej znajdującej się w pobliżu. Teren ten ponadto jest nierówny, co również powoduje potknięcia oraz upadki uczniów. W okresie zaś wiosennym oraz jesiennym w miejscu tym powstaje błoto oraz głębokie kałuże. Oprócz nieestetycznego wyglądu taki stan rzeczy utrudnia poruszanie się po tym terenie. Wyrównanie oraz utwardzenie tego placu kostką brukową przyczyni się do istotnej poprawy wyglądu terenu wokół szkoły, a także wyeliminuje szereg niedogodności o których mowa wyżej. Powierzchnia do utwardzenia wynosi około 740 m2. Należy podnieść, iż teren szkoły jest terenem ogólnodostępnym i służy on zarówno jej uczniom jak i mieszkańcom pobliskiego osiedla. Szkoła Podstawowa nr 4 jest szkołą integracyjną dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zatem zadbać o otoczenie szkoły, by dzieci tam uczęszczające nie brodziły po wodzie i błocie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów infrastrukturalnych)10 000 zł
2Mapa poglądowa z terenem inwestycji
3Utwardzenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie 165 000 zł
Łącznie: 175 000 zł