projekt nr 4

4. Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16.


Skrócony opis projektu

Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16.

Opis projektu

Nawierzchnia chodnika dla pieszych położonego przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16 wymaga renowacji. Płytki betonowe ułożone na chodniku są już zniszczone (popękane, połamane, pozapadane).

Uzasadnienie

Ułożenie chodnika z kostki brukowej przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa osób przemieszczających się wspomnianym chodnikiem. Osoby przemieszczające się wspomnianym odcinkiem są narażone na potknięcie się o nierówną powierzchnię. Wymiana nawierzchni przyczyni się również do poprawy wyglądu tak dobrze zachowanego, zabytkowego osiedla.

brak uwag