projekt nr 1

1. Modernizacja placu zabaw pomiędzy blokami ul. Granicznej 4 a ul. Wiejskiej 26


Lokalizacja projektu

Plac pomiędzy blokami ul. Granicznej 4 a ul. Wiejskiej 26

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada stworzenie zupełnie nowego placu zabaw dla dzieci w wieku od 1 r. do 14 lat,
- demontaż starych urządzeń zabawowych, które mają już ponad 40 lat i zastąpienie ich urządzeniami posiadającymi atest i certyfikat bezpieczeństwa wraz z wykonaniem warstwy amortyzującej przy urządzeniach ,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- montaż nowego ogrodzenia,
- stworzenie mini siłowni - dla dzieci starszych.

Opis projektu

Przede wszystkim będzie to plac bezpieczny i aktywny, który będzie wnosił dużą radość dzieciom młodszym jak i starszym. Powstanie takiego miejsca wiąże się z wieloma korzystnymi relacjami i świetną zabawą między dziećmi i pozytywnej relacji sąsiedzkiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja170 000 zł