projekt nr 1

1. Budowa chodnika przy ul. Ks. Ignacego Skorupki


Lokalizacja projektu

Cała długość ulicy Ks. Ignacego Skorupki po stronie domów jednorodzinnych (numery parzyste)

Skrócony opis projektu

Projekt polega na budowie nowego chodnika o długości ok. 350 m wzdłuż ul. Ks. Ignacego Skorupki po stronie numerów parzystych (domów jednorodzinnych). Obecnie istnieje tu stary, bardzo zniszczony chodnik.

Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej dla mieszkańców osiedla "Działki".

Chodnik na ul. Ks. Ignacego Skorupki nie był remontowany od momentu jego powstania, tj. od lat 80-tych ubiegłego stulecia. Ulica Skorupki do niedawna liczyła 12 domów jednorodzinnych. W ostatnich latach zwiększyła się jednak o osiedle wielorodzinne, składające się z 3 bloków mieszkalnych. To około 300 nowych rodzin. Nastąpił znaczy wzrost ruchu samochodowego i pieszego.

Obecnie istniejący chodnik stwarza zagrożenie dla osób starszych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. Niejednokrotnie dochodzi tu do potknięć i kontuzji. W okresie zimowym dokładne odśnieżenie jest często niemożliwe z uwagi na liczne nierówności.

Budowa nowego chodnika z kostki brukowej znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz komfort przemieszczanie się mieszkańców.

Należy przyjąć, że planowana inwestycja będzie miała długość 350 m i szerokość 1,5 m (między jezdnią, a chodnikiem jest pas zieleni zatem chodnik nie musi spełniać wymogów dot. minimalnej szerokości 2 m, obecnie istniejący chodnik ma 1,4 m szerokości, a miejscami ok. 1,1 m). Łącznie to 525 m2. Przewidywany koszt metra kwadratowego to 250 zł brutto. Koszt całości to zatem 131 250 zł.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika z kostki brukowej - 525 m2 (Długość 350m x Szerokość 1,5m) 131 250 zł
2Dokumentacja techniczna3 000 zł
Łącznie: 134 250 zł