projekt nr 4

4. Budowa "Naukowego placu zabaw" na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10.


Skrócony opis projektu

Budowa "Naukowego placu zabaw" na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10.

Opis projektu

Stworzenie w plenerze niestandardowego miejsca zabaw dla dzieci wyposażonego w urządzenia dydaktyczne, elementy z drewna cedrowego do zabaw zespołowych, szkolną stację pogodową w ogrodzie dydaktycznym na pow. ok. 400 m2. Park stanie się miejscem dla całej społeczności lokalnej, w którym będzie można zdobywać wiedzę ekologiczno - przyrodniczą, o zjawiskach fizycznych, poprzez zabawę i przygodę rozwijać twórcze myślenie dzieci, stawianie przez nich pytań, odkrywanie otaczającego ich świata i poznawanie praw przyrody, prowadzić obserwacje zachodzących w niej zmian w ciągu całego roku, przeprowadzać różnorodne doświadczenia, pokazy oraz konkursy.

Uzasadnienie

Naukowy plac zabaw jest pierwszą tego typu propozycją dla mieszkańców Chełma, która umożliwi realizację celów programowych w zakresie edukacji środowiskowej i ekologicznej, m.in. takich jak: umożliwienie uczniom poznawania środowiska naturalnego za pomocą zmysłów (zobacz, poczuj, dotknij); zjawisk fizycznych zachodzących w najbliższym otoczeniu, tworzenie dzieciom okazji do spotkań z przyrodą, samodzielnych doświadczeń, bezpośredniego przeżywania; wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce; rozwijanie uzdolnień i zamiłowań przyrodniczych uczniów, kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Przejście ścieżki na różnych etapach umożliwi dzieciom przybliżenie i poznanie drzew, krzewów, skał, owadów itp. Zabawa w parku doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu, podejmowania intelektualnych wyzwań i integrowania się z rówieśnikami, uzupełnia edukacyjną ofertę szkoły oraz kształtuje wizerunek miasta Chełm przyjaznego zdrowemu stylowi życia.

brak uwag