projekt nr 1

1. Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16.


Skrócony opis projektu

Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16.

Opis projektu

Zadanie dotyczy przebudowy dro9gi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku WM nr 16, około 30m. Szacowany koszt inwestycji ok. 60.000,- (słownie złotych: sześćdziesiąt  tysięcy). Zadanie polega na rozbiórce istniejącego wjazdu z płytek betonowych, zrobieniu stabilizacji i ułożenie tzw. kostki brukowej. Cena została oszacowana na podstawie wykonywanych remontów chodników należących do miasta Chełm w latach 2015 - 2017.

Uzasadnienie

Jest to jedyny dojazd do ul. Wileńskiej 1. Z wjazdu tego korzystają mieszkańcy Wspólnoty "Pod Klonami", Wołyńskiej 16, 18, 11 Listopada 3, a także właściciele i klienci sklepu ogrodniczego "Agro-Ters". Zadanie było wielokrotnie zgłaszane do miasta oraz na zebraniach Rady Osiedla. W trakcie przebudowy chodnika przy ul. Wołyńskiej wykonano ok. 3 m wjazdu. Pozostała część jest w fatalnym stanie. Powstałe koleiny utrudniają wjazd zarówno mieszkańcom, jak i pozostałym użytkownikom drogi.

brak uwag