projekt nr 2

2. Remont ul. Połanieckiej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 8 do bloku przy ul. Połanieckiej 2 oraz budowa łącznika ul. Wirskiego


Lokalizacja projektu

- ul. Wirskiego, os. Słoneczne
- ul. Połaniecka, os. Kościuszki

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada remont dwóch ulic osiedlowych (os. Słoneczne i os. Kościuszki):
- budowę łącznika do posesji 33-39 przy ul. Wirskiego
- remont ul. Połanieckiej na odcinku ok. 190 m, od SP nr 8 do bloku przy ul. Połanieckiej 2

Opis projektu

Realizacja zadania ma na celu budowę bezpiecznej i komfortowej infrastruktury drogowej miasta. Ulica Wirskiego stanowi istotny element sieci drogowej tej części miasta, to na nią kierowany jest ruch w trakcie częstych kolizji i wypadków drogowych na ul. Lwowskiej. Obecny jej stan pozostawia wiele do życzenia: zniszczona nawierzchnia, zapadnięte studzienki i brak właściwego oznakowania, to wszystko sprawia, że przemieszczanie się nią nie należy przyjemnych.
Projekt zakłada:
- wymianę krawężników,
- frezowanie starej nawierzchni,
- regulację studzienek oraz wymianę uszkodzonych i niewłaściwych,
- ułożenie nowych warstw nawierzchni,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- wymiana nawierzchni miejsc postojowych przy bloku nr 2, na betonowe płyty ażurowe,
- budowa łącznika (drogi dojazdowej) do posesji 33-39, wraz z chodnikiem i ewentualnymi miejscami postojowymi oraz miejscem pod stację roweru miejskiego przy ścieżce rowerowej przy ul. 15 Sierpnia.
Natomiast ul. Połaniecka jest główną drogą dojazdową do SP nr 8, którą codziennie pokonuje wiele osób dowożących swoje dzieci do placówki. Wykonane w poprzednich latach prace remontowe, zarówno nawierzchni drogi jak i chodników, w znaczący sposób poprawiły bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tej okolicy. Do zakończenia rozpoczętego projektu brakuje tylko położenia nowych warstw bitumicznych na odcinku ok. 190 m tejże drogi, wraz z regulacją studzienek, oraz namalowanie oznakowania poziomego (krawężniki zostały wymienione podczas remontu chodników).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa5 000 zł
2Roboty budowlane, drogowe (ul. Wirskiego)595 000 zł
3Roboty drogowe (ul. Połaniecka)150 000 zł
Łącznie: 750 000 zł