projekt nr 1

1. Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach).


Opis projektu

Zadanie dotyczy remontu nawierzchni ul. Wirskiego na odcinku 180m (od ul. Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne).
Prace do wykonania:
- wymiana krawężników
- frezowanie garbów
- wykonanie nakładki asfaltowej
- malowanie oznakowań poziomych
- montaż nowego progu zwalniającego przed skrzyżowaniem (wymiary minimalne progu: 60cm x 510cm)

Miejsca postojowe przylegające do drogi nie będą remontowane (stan ich nawierzchni jest zadowalający).

Uzasadnienie

Realizacja zadania ma na celu naprawę zniszczonej nawierzchni w/w drogi co wpłynie na zwiększenie komfortu jej użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa.

Brak uwag

Załączniki