projekt nr 6

6. MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży - ośmiotygodniowy kurs MBSR


Lokalizacja projektu

Miasto Chełm

Skrócony opis projektu

Ośmiotygodniowy kurs Mindfulness - Based Stress Reduction ( Redukcja Stresu oparta na uważności ) skierowany dla ludzi pracujących z młodzieżą. Kurs będzie poprowadzony przez certyfikowanego nauczyciela Mindfulness - posiadającego uprawnienia nauczycielskie do szkoleń MBSR wg  metody twórcy i właściciela praw autorskich Jona Kabat- Zinna. MBSR jest bardzo dobrze ustrukturyzowanym systemem, który  wykorzystuje szkolenie w skupieniu uważności i koncentracji jako postawę programu , po to by nauczyć uczestników jak lepiej dbać o siebie i żyć bardziej zdrowo. Model ten jest z powodzeniem wykorzystywany ( z odpowiednimi modyfikacjami ) w wielu ośrodkach medycznych, szkołach , środowiskach pracy , sportowych programach szkoleniowych , ośrodkach specjalnych dla młodzieży , więzieniach. Poprzez praktykę uważności uczymy się w jaki sposób odnosić się bezpośrednio do tego , co systematycznie pracować z własnym stresem , bólem , chorobą oraz wyzywaniami i wymaganiami codziennego życia...

Opis projektu

Struktura MBSR - kursu weekendowego
1. Spotkania odbywają się w weekendy ( 8 weekendów - po 1 dniu spotkania w każdy następujący po sobie weekend bądź po 2 dni spotkań w co drugi następujący po sobie weekend)
2. Dzień Uważności zwyczajowo odbywa się po 6 spotkaniu kursu i trwa 7,5 godziny .
3. Całkowita liczba godzin na zajęciach - 30 , całkowity czas poświęcony na zajęcia domowe : min 42- 48 godzin.
4. Do formalnych praktyk, stosowanych w trakcie Kursu MBSR należą:
- Skanowanie ciała (Body Scan), praktyka w pozycji leżącej,
- Uważna joga ( Gentle Hatha Yoga ), uważność kierowana do oddechu , ciała ,
- Medytacja siedząca (Sitting Meditation) , uważność kierowana do oddechu, ciała wrażeń , emocji oraz praktyka uważności obejmująca wszystko co się pojawia (nieukierunkowana)
- Medytacja chodzona (Walking Meditation)
5.Do praktyk nieformalnych , stosowanych w trakcie Kursu MBSR należą:
- Świadomość przyjemnych i nieprzyjemnych zdarzeń,
- Świadomość oddechu,
- Świadomość rutynowych zajęć i zdarzeń takich , jak jedzenie , pogoda, prowadzenie samochodu , chodzenie , świadomość komunikacji interpersonalnej ,
6. Codzienna praca własna między zajęciami , sześć dni między wszystkimi sesjami, obejmująca około 45 min. praktyki formalnej i 5-15 min. praktyki nieformalnej.indywidualne i grupowe rozmowy oraz drążenie tematów związanych z zadaniami domowymi, w tym omawianie trudności towarzyszących praktyce mindfulness , rozwojowi oraz integracji zdolności i możliwości samoregulacji w oparciu o mindfulness. Zajęcia będą odbywały się w Chełmie, prowadzone przez certyfikowanego nauczyciela mindfulness. Docelowa grupa to 10 - 14 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja
2Wynagrodzenie dla instruktora6 000 zł
3Koszty materiałów i pomocy dla uczestników kursu1 000 zł
4Koszty zakwaterowania i obiady dla nauczyciela1 000 zł
5Koszty wynajmu lokalu1 200 zł
Łącznie: 9 200 zł