projekt nr 3

3. Doposażenie placu zabaw oraz renowacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie


Lokalizacja projektu

Teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51, obręb 0014, nr działki: 244/1, 244/2

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w ogólnodostępne, edukacyjne, interaktywne i certyfikowane urządzenia oraz renowację nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. Planowane jest zamontowanie 4 urządzeń edukacyjnych, które będą wspaniałą bazą do fascynującej zabawy z iluzjami i zagadkami. Każde urządzenie będzie wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania. Dodatkowo zostanie przeprowadzona renowacja boiska, która będzie polegała na odtworzeniu nawierzchni trawiastej poprzez spulchnienie podłoża, poprawienie przepuszczalności wody, dosiew trawy oraz zniwelowanie płyty boiska.
Realizacja projektu sprzyjać będzie aktywnemu spędzaniu czasu przez całe rodziny, a także przyczyni się w dużym stopniu do podniesienia standardu życia mieszkańców, stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca aktywnego wypoczynku, poprawy sprawności fizycznej, samopoczucia i zdrowotności mieszkańców.

Opis projektu

Celem projektu jest doposażenie placu zabaw w ogólnodostępne, edukacyjne, interaktywne i certyfikowane urządzenia oraz renowacja nawierzchni boiska trawiastego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. Place zabaw najczęściej składają sie z tych samych elementów takich jak huśtawka, karuzela, przeplotnia, zjeżdżalnia i piaskownica, dzieci natomiast potrzebują ruchu i wyładowania nadmiaru energii, ale  jednocześnie potrzebują stymulacji innych zmysłów, rozwoju kreatywności, logicznego myślenia i wielu innych umiejętności. Zasługują na różnorodność zabawek na swoim terenie.
Dlatego też chcemy doposażyć plac zabaw w nowe elementy, które z jednej strony dostarczą inspirującej zabawy, z drugiej strony zachęcą najmłodszych do eksperymentowania i zdobywania wiedzy. Każde z urządzeń prezentuje wybrane prawo nauki i wiedzę w ciekawy i przystępny sposób, umożliwiając przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w plenerze. Odwiedzający plac zabaw może dowiedzieć się m.in. o podstawowych mechanizmach rządzących fizyką, przyrodą, geografią a przede wszystkim zobaczyć praktyczne zastosowanie tej wiedzy w życiu codziennym. Urządzenia edukacyjne są wspaniałą bazą do przeprowadzania eksperymentów, a jednocześnie zabawą z iluzjami i zagadkami, jak również doskonałą okazją do oderwania się od przesyconej elektroniką codzienności. Boisko znajdujące się przy szkole podstawowej nr 2 to obiekt ogólnodostępny, nawierzchnia trawiasta jest zniszczona przez całoroczne użytkowania a utrzymanie, naprawa i konserwacja wymagają nakładów finansowych. W okresie letnim z braku nawodnienia nawierzchnia jest twarda, natomiast jesienią i wiosną bardzo grząska. Taki stan rzeczy może powodować powstawanie licznych urazów jak i poważnych kontuzji u osób korzystających z tego obiektu. Naprawy bieżące doraźnie zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Nawierzchnia boiska wymaga wykonania niezbędnych prac renowacyjnych, tj:
-płytki drenaż - wykonanie kilkucentymetrowych nacięć poprzecznie do drenażu wgłębnego poprzez rozluźnienie nawierzchni do wprowadzenie do piasku
-aeracja - napowietrzanie systemu korzeniowego, który poprawi gospodarkę wodną i rozluźni korzenie, co zapobiegnie powstawaniu kęp trawy oraz zwiększy zdolności regeneracyjne
-wertykulacja - usunięcie części obumarłej trawy ma na celu poprawienie warunków wzrostu darni, ułatwienie dopływu wody i powietrza oraz składników pokarmowych do warstwy korzeniowej
-piaskowanie - poprawienie struktury warstwy wegetacyjnej oraz udoskonalenia rozwoju korzeni traw, który wpłynie na poprawę przepuszczalności wody oraz zapobiegnie powstawaniu obumarłej trawy

Wykonanie ww. prac poprawi stan murawy boiska i zwiększy komfort i bezpieczeństwo dla korzystających z boiska. Wychodząc na przeciw potrzebom integracji społecznej i coraz większym skutkom spędzania czasu dzieci i młodzieży przed komputerami, chcielibyśmy stworzyć kreatywną, bezpieczną, a przy tym innowacyjną przestrzeń zieloną dla mieszkańców. Wybrane urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzeż chętnie zgłębią tajniki nauki.
Dzięki realizacji projektu przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale też rodzinną atrakcją turystyczną miasta. Nowe urządzenia będą dostosowane do osób w różnym wieku oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowa atrakcja w postaci innowacyjnych i naukowych urządzeń poprawi jakość pobytu na placu zabaw dzieci w godzinach pracy placówki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja techniczna (doposażenie placu zabaw)10 000 zł
2Zakup i montaż 4 urządzeń edukacyjnych do placu zabaw65 800 zł
3Wykonanie prac ogrodniczych przywracających estetyczny wygląd podłoża placu zabaw (wyrównanie ubytków w ziemi, zasianie trawy itp.))1 000 zł
4Dokumentacja techniczna (renowacja boiska)10 000 zł
5Renowacja nawierzchi boiska trawiastego45 000 zł
Łącznie: 131 800 zł