projekt nr 3

3. Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51 w Chełmie.


Skrócony opis projektu

Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmie.

Opis projektu

w załączeniu

Uzasadnienie

w załączeniu

brak uwag