projekt nr 1

1. Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8


Lokalizacja projektu

teren Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10

Skrócony opis projektu

Stworzenie w plenerze niestandardowego miejsca zabaw dla dzieci wyposażonego w urządzenia dydaktyczne typu: zegar słoneczny, panel muzyczny, wir wodny, tor przeszkód, szkolną stację pogodową, w ogrodzie dydaktycznym na pow. ok. 400 m². Park stanie się miejscem dla całej społeczności lokalnej, w którym będzie można zdobywać wiedzę ekologiczno-przyrodniczą, o zjawiskach fizycznych, poprzez zabawę i przygodę rozwijać twórcze myślenie dzieci, stawianie przez nich pytań, odkrywanie otaczającego ich świata i poznawania praw przyrody, prowadzić obserwacje zachodzących w niej zmian w ciągu całego roku, przeprowadzać różnorodne doświadczenia oraz pokazy.

Opis projektu

Naukowy plac zabaw jest pierwszą tego typu propozycją dla mieszkańców Chełma, która umożliwi realizację celów programowych w zakresie edukacji środowiskowej i ekologicznej, m.in. takich jak: umożliwienie uczniom poznawania środowiska naturalnego za pomocą zmysłów (zobacz, poczuj, dotknij); zjawisk fizycznych zachodzących w najbliższym otoczeniu, tworzenie dzieciom okazji do spotkań z przyrodą, samodzielnych doświadczeń, bezpośredniego przeżywania; wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce; rozwijanie uzdolnień i zamiłowań przyrodniczych uczniów, kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Zabawa w parku jest doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu, podejmowania intelektualnych wyzwań i integrowania się z rówieśnikami, uzupełnia edukacyjną ofertę szkoły oraz kształtuje wizerunek miasta Chełm przyjaznego zdrowemu stylowi życia. Projekt „Naukowego Placu Zabaw” był złożony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm w 2018 r. i uzyskał akceptację do realizacji, jednak nie został zrealizowany. W związku z tym obecny projekt nie wymaga przygotowania dodatkowej dokumentacji technicznej. Projekt posiada akceptację Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt projektu175 000 zł