projekt nr 1

1. Łąki kwietne na bulwarach Chełma.


Skrócony opis projektu

W imieniu Stowarzyszenia NASZ CHEŁM zgłaszam projekt zasiania łąk kwietnych przy ścieżce rowerowej (bulwary chełmskie).
Coraz więcej miast w Polsce decyduje się na obsadzanie łąk polnymi kwiatami zamiast koszenia trawy niemal do zera.
Łąki kwietne wystarczy kosić dwa–trzy razy w roku, żeby uzyskać jak najefektowniejszy wygląd.
Nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale także wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć, dają schronienie pszczołom i innym zapylaczom. Istotnym walorem łąk w mieście jest też brak potrzeby nawadniania i regularnego koszenia, co przekłada się na oszczędności finansowe i korzyści ekologiczne.
Mieszkańcy Chełma będą mogli się cieszyć zapachem i kolorami kwiatów. Będzie to pierwsza łąka kwietna w naszym mieście.

Opis projektu

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych i kosztownych trawników – nie trzeba ich regularnie kosić, podlewać ani nawozić. Są łatwiejsze w utrzymaniu i mało wymagające, dlatego oszczędzają czas, pieniądze i zasoby. Wspierają dziką przyrodę – dzięki bogactwu i różnorodności stanowią miejsce do życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt.
Taka łąka nie wymaga regularnego koszenia. To oszczędność pieniędzy, czasu, a przede wszystkim zdrowia. Tym bardziej że coraz więcej badań mówi o wysokiej szkodliwości niefiltrowanych spalin z silników kosiarek i dmuchaw spalinowych.
Łąka to miejsce pełne życia, kolorów, zapachów i dźwięków. Dostarcza pozytywnych wrażeń estetycznych i daje możliwość obcowania z naturą, nawet w środku miasta. Taka pilotażowa łąka kwietna może stanowić wizytówkę naszego miasta.
Do przygotowania takiej łąki potrzebne jest:
1. Zdjęcie trawy z powierzchni określonej na łąkę
2. Przeoranie terenu
3. Zbronowanie terenu
4. Zasianie nasion łąki kwietnej ( mieszanka nasion jednorocznych i wieloletnich)
5. Pielęgnacja (zwłaszcza w pierwszym roku)
6. Jednorazowe koszenie łąki w sezonie.
Teren objęty zadaniem BO:
–  przy tzw. Azylach przystankowych (5 sztuk), na trasie od parku miejskiego do ul. Ogrodowej.
- azyl przystankowy – pas zieleni dookoła azylu, tj. 50-70 cm szerokości; obszarowo ok. 5 m kw na jeden azyl.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1usunięcie darni - warstwa do 20 cm na 1 Azyl x 5 miejsc , tj. (10 m kw x 15 zł) x 5750 zł
2wysiew nasion - 10 zł/1 m kw x 10 m kw (1 azyl) x 5 miejsc 500 zł
3koszt nasion - 2 gr/ 1 m kw=3 zł; 5 miejsc x 10 m kw x 3 zł150 zł
Łącznie: 1 400 zł