projekt nr 1

1. Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.


Skrócony opis projektu

Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15

Opis projektu

Projekt ma na celu powstanie ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier. Główne elementy wyposażenia mają zachęcać do aktywności fizycznej. Zakres inwestycji obejmuje: budowę siłowni plenerowej z urządzeniami na platformie obustronnej: - pajacyk; - narciarz; - wioślarz; - motyl; - twister; -rowerek, zaś w strefie relaksu znajdą się: betonowe piłkarzyki, stół do gry w szachy i chińczyka, ławeczki, śmietniczki, tablica z regulaminem. Koszt wykonania siłowni - około 100.000 zł.

Uzasadnienie

Na Osiedli Działki brakuje miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogłaby aktywnie spędzać czas. Jedynym takim miejscem jest teren Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie. Głównym celem jest stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to zadanie nastawione na propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Równie ważna jest integracja mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportowych, poprawa aktywności i kondycji fizycznej oraz budowanie poczucia tożsamości środowiska lokalnego. Powstanie siłowni, jakiej w pobliżu nie m a, jest jak najbardziej zasadne.

Brak uwag