projekt nr 4

4. Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury (wzdłuż bloków o nr parzystych)


Lokalizacja projektu

Ul. Żwirki i Wigury- sygnalizacja świetlna przy wejściu do parku do ronda Chdk (wzdłuż bloków o nr parzystych).

Skrócony opis projektu

Remont chodnika ul Żwirki i Wigury od sygnalizacji świetlnej (wejście do parku miejskiego) do ronda Chdk poprzez wymianę nawierzchni, znaczenie podniesienie komfort użytkowania, jak i estetykę zabytkowego osiedla Dyrekcja Górna.

Opis projektu

Inwestycja ta skierowana jest do mieszkańców całego miasta. Ul. Żwirki i Wigury jest ulicą bardzo uczęszczaną przez mieszkańców i remont nawierzchni podniesienie komfort użytkowania i zwiększy estetykę zabytkowego osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogólny koszt135 000 zł