projekt nr 3

3. Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m),


Skrócony opis projektu

Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m)

Opis projektu

Zadanie polega na remoncie nawierzchni ulicy na os. Słonecznym.

Zadania do wykonania:
- wymiana krawężników,
- frezowanie nierówności,
- ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej,
- malowanie oznakowania poziomego.

Uzasadnienie

Realizacja zadania ma na celu poprawienie stanu infrastruktury drogowej, która ma wpływ na bezpieczeństwo  jej użytkowników.

brak uwag

Załączniki