Szczegóły zadania

Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m),


Opis zadania

Zadanie polega na remoncie nawierzchni ulicy na os. Słonecznym.

Zadania do wykonania:
- wymiana krawężników,
- frezowanie nierówności,
- ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej,
- malowanie oznakowania poziomego.

Uzasadnienie

Realizacja zadania ma na celu poprawienie stanu infrastruktury drogowej, która ma wpływ na bezpieczeństwo jej użytkowników.

brak uwag

Załączniki