Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Przebudowa ul. Józefa Wybickiego.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego od ul. Rusałki do ul. Pszennej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 220 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Przebudowa ul. Piaskowej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Przebudowa ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Budowa odcinka ulicy dojazdowej KD/D/08 II etap zgodnie z opracowanym projektem.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Przebudowa ul. Połanieckiej na odcinku wjazdu do Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi,ul. Połaniecka 5.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Zamontowanie świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury (od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Rozbudowa i modernizacja skateparku w os. Śródmieście w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 250 000 zł

Rozbudowa i modernizacja skateparku na os. Śródmieście w mieście Chełm.

Wybrany do głosowania

1. Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Przebudowa alejek w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 50 000 zł

Modernizacja alejek w parku międzyosiedlowym

Wybrany do głosowania

2. Przebudowa ul. Ogrodniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łowiecką do zakrętu w ul. Bolesława Prusa.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Budowa oświetlenia przy ul. Malowane (od numeru słupa oświetleniowego nr 4 do nr 11).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Budowa wybiegu wraz z placem zabaw dla psów w Ogródku Jordanowskim.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Zakup i montaż na terenie kompleksu boisk na os. Słonecznym urządzeń do gimnastyki (tzw. Street Workout).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 220 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Przebudowa chodnika przy ul. Starościńskiej - strona przy sklepie meblowym Skorek od ul. Kolejowej do wysepki przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Przebudowa chodników przy ul. Juliusza Słowackiego - ciągi przy budynkach 17,19,21,23,25.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 110 000 zł

Chełm, ul. Słowackiego w Chełmie ciągi chodników przy budynkach 17,19,21,23,25

Wybrany do głosowania

2. Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długościu ok. 160 m ul. Zachodnia 35, 37, 45; 41-47 i ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 180 000 zł

Modernizacja istniejącego chodnika i budowa chodnika o długościu ok. 160 m ul. Zachodnia 35, 37, 45: 41-47 i Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B

Wybrany do głosowania

2. Zakup i montaż 8 lamp parkowo-ogrodowych solarnych wzdłuż chodnika biegnącego od ul. Stanisława Małachowskiego do wjazdu na stację paliw.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 110 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego 2C.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 100 000 zł

Modernizacja zatoki parkingowej przy ul. Grota Roweckiego 2C

Wybrany do głosowania

3. Przebudowa ul. Bolesława Prusa na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 108 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 15 Sierpnia, na odcinku od zatoki autobusowej przy restauracji "Tequila" do wjazdu na os. Słoneczne (ok. 250 m).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 180 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 135 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Rejowieckiej 76.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 250 000 zł

Modernizacja boiska szkolnego przy Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 76.

Wybrany do głosowania

3. Budowa siłowni (miejsca do ćwiczeń) z przyrządami usprawniającymi narządy ruchu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5, działka nr 95 ,obręb 15 w pobliżu placu dla dzieci starszych.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Przebudowa ul. Synów Pułku od skrzyżowania z ul. Zachodnią na długości 190 m (do wysokości Przychodni Lekarzy Rodzinnych).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Przebudowa chodnika położonego wzdłuż głównej ul. Juliusza Słowackiego od nr 2 do 10 tj. od Chełmskiego Domu Kultury do  skrzyżowania z ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 125 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Budowa drogi przy ul. Jasnej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 250 000 zł

Przebudowa drogi przy ul. Jasnej

Wybrany do realizacji

3. Budowa siłowni w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 100 000 zł

Budowa siłowni w parku międzyosiedlowym

Wybrany do realizacji

3. Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, ul. Połaniecka 10.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 250 000 zł

Modernizacja terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Wybrany do głosowania

4. Budowa placu zabaw przy ul. Makowej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 180 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 250 000 zł

22-100 Chełm, ul. Grunwaldzka

Wybrany do realizacji

4. Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wołyńskiej (po stronie nieparzystej ulicy).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 150 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Budowa parkingu przy ul. Śląskiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 125 000 zł

Budowa parkingu przy ul. Śląskiej.

Wybrany do głosowania

4. Przebudowa ciągu pieszego po stronie nr nieparzystych przy ul. George'a Stephensona, na odcinku od bloku nr 11 (miejsce zakończenia chodnika z kostki) do końca ul. George'a Stephensona.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Przebudowa ul. Synów Pułku w zakresie budowy oświetlenia na odcinku od bloku nr 5 do bloku nr 20 (ok. 10 słupów oświetleniowych).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Przebudowa nawierzchni drogi i chodników po obu jej stronach przy ul. Łącznej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 250 000 zł

Wykonanie nawierzchni drogi i chodników po obu jej stronach na ul. Łącznej

Wybrany do głosowania

5. Opracowanie projektu technicznego i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. dr Barbary Sztembis.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Modernizacja parkingu przy budynku 11 Listopada 2A.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 120 000 zł

Modernizacja parkingu przy budynku 11 Listopada 2A

Wybrany do głosowania

5. Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingu przy ul. Ceramicznej 38, 38 A i 38 B wraz z montażem lampy hybrydowej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Budowa sygnalizacji świetlnej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (przejście dla pieszych, gdzie al. Marszałka Józefa Piłsudskiego przecina ul.Koszykową i ul.Wołyńską).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Przebudowa ciagu pieszego po zachodniej stronie Placu Niepodległości (wzdłuż bloku Plac Niepodległości 2) na odcinku od ul. George'a Stephensona do ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Przebudowa chodnika na całej długości ul. Kąpieliskowej po stronie z budynkami o nr parzystych oraz ścieżka rowerowa po przeciwnej stronie z budynkami o nr nieparzystych lub przy rzece Uherce.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Planowany koszt: 250 000 zł

Włączenie ulicy Kąpieliskowej do bulwaru spacerowo - rowerowego od parku miejskiego przy rzece Uherce do ulicy Lubelskiej oraz nasadzenie drzewek i ustawienie śmietniczek

Wybrany do realizacji

5. Budowa ulicy KD/D/-07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kier. Szkoły Podstawolwej Nr 7) w opcji "zaprojektuj i wykonaj" - I Etap

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 250 000 zł

Budowa ulicy KD/D/-07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kier. Z.S.O Nr 7) w opcji "zaprojektuj i wykonaj" - I Etap

Wybrany do głosowania

6. Przebudowa ul. Jana Kilińskiego na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do ul. Stefana Żeromskiego (145 m).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

6. Przebudowa bieżni tartanowej na stadionie przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

6. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bolesława Chrobrego.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 142 500 zł

Wybrany do głosowania

6. Budowa oświetlenia w ul. Wincentego Witosa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Malowane.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 160 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt