Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1 Przebudowa ul. Józefa Wybickiego.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego od ul. Rusałki do ul. Pszennej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt po weryfikacji: 220 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Przebudowa ul. Piaskowej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Przebudowa ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Budowa odcinka ulicy dojazdowej KD/D/08 II etap zgodnie z opracowanym projektem.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Przebudowa ul. Połanieckiej na odcinku wjazdu do Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi,ul. Połaniecka 5.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Zamontowanie świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury (od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Rozbudowa i modernizacja skateparku w os. Śródmieście w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Rozbudowa i modernizacja skateparku na os. Śródmieście w mieście Chełm.

Wybrany do głosowania

1 Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Przebudowa alejek w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Modernizacja alejek w parku międzyosiedlowym

Wybrany do głosowania

2 Przebudowa ul. Ogrodniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łowiecką do zakrętu w ul. Bolesława Prusa.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Budowa oświetlenia przy ul. Malowane (od numeru słupa oświetleniowego nr 4 do nr 11).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Budowa wybiegu wraz z placem zabaw dla psów w Ogródku Jordanowskim.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Zakup i montaż na terenie kompleksu boisk na os. Słonecznym urządzeń do gimnastyki (tzw. Street Workout).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 220 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Przebudowa chodnika przy ul. Starościńskiej - strona przy sklepie meblowym Skorek od ul. Kolejowej do wysepki przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Przebudowa chodników przy ul. Juliusza Słowackiego - ciągi przy budynkach 17,19,21,23,25.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Chełm, ul. Słowackiego w Chełmie ciągi chodników przy budynkach 17,19,21,23,25

Wybrany do głosowania

2 Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długościu ok. 160 m ul. Zachodnia 35, 37, 45; 41-47 i ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt po weryfikacji: 180 000 zł

Modernizacja istniejącego chodnika i budowa chodnika o długościu ok. 160 m ul. Zachodnia 35, 37, 45: 41-47 i Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B

Wybrany do głosowania

2 Zakup i montaż 8 lamp parkowo-ogrodowych solarnych wzdłuż chodnika biegnącego od ul. Stanisława Małachowskiego do wjazdu na stację paliw.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego 2C.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Modernizacja zatoki parkingowej przy ul. Grota Roweckiego 2C

Wybrany do głosowania

3 Przebudowa ul. Bolesława Prusa na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt po weryfikacji: 108 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 15 Sierpnia, na odcinku od zatoki autobusowej przy restauracji "Tequila" do wjazdu na os. Słoneczne (ok. 250 m).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt po weryfikacji: 180 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt po weryfikacji: 135 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Rejowieckiej 76.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Modernizacja boiska szkolnego przy Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 76.

Wybrany do głosowania

3 Budowa siłowni (miejsca do ćwiczeń) z przyrządami usprawniającymi narządy ruchu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5, działka nr 95 ,obręb 15 w pobliżu placu dla dzieci starszych.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Przebudowa ul. Synów Pułku od skrzyżowania z ul. Zachodnią na długości 190 m (do wysokości Przychodni Lekarzy Rodzinnych).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Przebudowa chodnika położonego wzdłuż głównej ul. Juliusza Słowackiego od nr 2 do 10 tj. od Chełmskiego Domu Kultury do  skrzyżowania z ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt po weryfikacji: 125 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Budowa drogi przy ul. Jasnej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Przebudowa drogi przy ul. Jasnej

Wybrany do realizacji

3 Budowa siłowni w parku między osiedlami XXX-lecia - Kościuszki.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Budowa siłowni w parku międzyosiedlowym

Wybrany do realizacji

3 Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, ul. Połaniecka 10.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Modernizacja terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Wybrany do głosowania

4 Budowa placu zabaw przy ul. Makowej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt po weryfikacji: 180 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

22-100 Chełm, ul. Grunwaldzka

Wybrany do realizacji

4 Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wołyńskiej (po stronie nieparzystej ulicy).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Budowa parkingu przy ul. Śląskiej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt po weryfikacji: 125 000 zł

Budowa parkingu przy ul. Śląskiej.

Wybrany do głosowania

4 Przebudowa ciągu pieszego po stronie nr nieparzystych przy ul. George'a Stephensona, na odcinku od bloku nr 11 (miejsce zakończenia chodnika z kostki) do końca ul. George'a Stephensona.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Przebudowa ul. Synów Pułku w zakresie budowy oświetlenia na odcinku od bloku nr 5 do bloku nr 20 (ok. 10 słupów oświetleniowych).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Przebudowa nawierzchni drogi i chodników po obu jej stronach przy ul. Łącznej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wykonanie nawierzchni drogi i chodników po obu jej stronach na ul. Łącznej

Wybrany do głosowania

5 Opracowanie projektu technicznego i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. dr Barbary Sztembis.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Modernizacja parkingu przy budynku 11 Listopada 2A.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Modernizacja parkingu przy budynku 11 Listopada 2A

Wybrany do głosowania

5 Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingu przy ul. Ceramicznej 38, 38 A i 38 B wraz z montażem lampy hybrydowej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Budowa sygnalizacji świetlnej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (przejście dla pieszych, gdzie al. Marszałka Józefa Piłsudskiego przecina ul.Koszykową i ul.Wołyńską).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Przebudowa ciagu pieszego po zachodniej stronie Placu Niepodległości (wzdłuż bloku Plac Niepodległości 2) na odcinku od ul. George'a Stephensona do ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Przebudowa chodnika na całej długości ul. Kąpieliskowej po stronie z budynkami o nr parzystych oraz ścieżka rowerowa po przeciwnej stronie z budynkami o nr nieparzystych lub przy rzece Uherce.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Włączenie ulicy Kąpieliskowej do bulwaru spacerowo - rowerowego od parku miejskiego przy rzece Uherce do ulicy Lubelskiej oraz nasadzenie drzewek i ustawienie śmietniczek

Wybrany do realizacji

5 Budowa ulicy KD/D/-07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kier. Szkoły Podstawolwej Nr 7) w opcji "zaprojektuj i wykonaj" - I Etap

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Zachód

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Budowa ulicy KD/D/-07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kier. Z.S.O Nr 7) w opcji "zaprojektuj i wykonaj" - I Etap

Wybrany do głosowania

6 Przebudowa ul. Jana Kilińskiego na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do ul. Stefana Żeromskiego (145 m).

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Przebudowa bieżni tartanowej na stadionie przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bolesława Chrobrego.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Koszt po weryfikacji: 142 500 zł

Wybrany do głosowania

6 Budowa oświetlenia w ul. Wincentego Witosa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Malowane.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt