Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Budowa drogi asfaltowej na ulicy Narcyzowej o długości 55 metrów (łacznik ulicy Kochanowskiego i Farbiszewskiej)

Rodzaj: ogólnomiejski

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 250 000 zł

Budowa drogi asfaltowej o długości 54 metry i szerokości 8 metrów łączącą ulicę Kochanowskiego z ulicą Farbiszewskiej. Ulica Narcyzowa jest ulicą ślepą i nawierzchnia asf... Czytaj więcej...

Budowa drogi asfaltowej o długości 54 metry i szerokości 8 metrów łączącą ulicę Kochanowskiego z ulicą Farbiszewskiej. Ulica Narcyzowa jest ulicą ślepą i nawierzchnia asfaltowa kończy się w połowie. Droga może być wykonana bez krawężników. Niepotrzebna jest budowa kanalizacji ani przyłączy. Budowa łącznika pozwoli na bezpieczne i szybkie skomunikowanie mieszkańców, którzy będą mogli dojeżdżać do sklepu, kościoła czy skrócenie drogi dowożąc dzieci do szkoły czy przedszkola. Pozwoli także na sprzątanie i odśnieżanie ulicy Narcyzowej. Poprawi także bezpieczeństwo pojazdów i pracowników którzy odbierają odpady komunalne. Montaż progu spowalniającego na nowej nawierzchni.

Wybrany do realizacji

2. Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 40 000 zł

Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3

Wybrany do realizacji

3. Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym.

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 6 000 zł

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw znajdującego się na kompleksie sportowym na os. Słonecznym w huśtawkę wahadłową.

Wybrany do realizacji

4. Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 180 000 zł

Projekt dotyczy ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Chełm i niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt właścicielskich, a także zachęcenia mieszk... Czytaj więcej...

Projekt dotyczy ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Chełm i niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt właścicielskich, a także zachęcenia mieszkańców Chełma do udziału w projekcie, poprzez zorganizowaną akcję informacyjno-edukacyjną. Pozwoli to na stopniowe zahamowanie niekontrolowanego rozmnażania psów i kotów, zmniejszenie ich liczby, a tym samym walkę z przepełnieniem lecznic, schronisk, domów tymczasowych i organizacji prozwierzęcych. Realizacja projektu pozwoli również, w dłuższej perspektywie, na oszczędności w budżecie miasta, tj. znaczne zmniejszenie wydatków na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chełm”. Projekt może być realizowany zgodnie z Art. 11 i Art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Wybrany do realizacji

5. Kosze na śmieci

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 5 500 zł

Kosze na śmieci

Wybrany do realizacji

6. Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Słoneczne

Planowany koszt: 175 000 zł

Projekt zakłada wymianę zużytej nawierzchni boiska do koszykówki znajdującego się na kompleksie boisk na os. Słonecznym. Dodatkowo wymienione zostaną także słupy z tablic... Czytaj więcej...

Projekt zakłada wymianę zużytej nawierzchni boiska do koszykówki znajdującego się na kompleksie boisk na os. Słonecznym. Dodatkowo wymienione zostaną także słupy z tablicami i zamontowane piłkochwyty

Wybrany do realizacji

7. Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 60 000 zł

Chełm nie posiada systemu pomiaru smogu. Mieszkańcy Chełma nie mają dostępu do rzetelnej informacji określającej stan powietrza atmosferycznego w mieście, który pozwoli... Czytaj więcej...

Chełm nie posiada systemu pomiaru smogu. Mieszkańcy Chełma nie mają dostępu do rzetelnej informacji określającej stan powietrza atmosferycznego w mieście, który pozwoliłby ocenić zagrożenia spowodowane nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Dla miasta Chełma potrzeba 8 sensorów jakości powietrza działających w sieci, z przepływem danych do cyfrowego centrum, które ma możliwości informacyjno – alarmowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli zlokalizować źródła występowania wysokich stężeń szkodliwych w powietrzu i na czas powiadomić mieszkańców, placówki oświatowo – wychowawcze i opieki zdrowotnej o zagrożeniach.

Wybrany do realizacji

8. Montaż mierników jakości powietrza w obrębie Osiedla Rejowiecka

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 5 000 zł

Miernik jakości powietrza

Wybrany do realizacji

9. Mural sport to zdrowie -promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Kościuszki

Planowany koszt: 50 000 zł

Projekt artystyczny polegający na stworzeniu dwóch murali na ścianach budynku Szkoły Podstawowej nr 8. Na ścianie basenu muralu o tematyce pływackiej. Na ścianie sali gim... Czytaj więcej...

Projekt artystyczny polegający na stworzeniu dwóch murali na ścianach budynku Szkoły Podstawowej nr 8. Na ścianie basenu muralu o tematyce pływackiej. Na ścianie sali gimnastycznej mural o tematyce ogólno-sportowej. Murale mają promować zdrowy styl życia, zachęcać do aktywności fizycznej oraz ożywić elewację budynku. Murale będą się znajdowały na doskonale wyeksponowanych ścianach, widocznych dla wszystkich którzy poruszać się ulicą Połaniecka i spacerują w parku.

Wybrany do realizacji

10. NASADZENIA IGLAKÓW W PASACH ZIELENI POMIĘDZY SZOSĄ A CHODNIKIEM W OBRĘBIE OSIEDLA CEMENTOWNIA

Rodzaj: zielony budżet

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 95 960 zł

NASADZENIA IGLAKÓW (KOSODRZEWINA GÓRSKA, TUJA DANIKA I MIRAM) W PASACH ZIELENI POMIĘDZY SZOSĄ A CHODNIKIEM W OBRĘBIE OSIEDLA CEMENTOWNIA

Wybrany do głosowania

11. Opracowanie szczegółowego raportu o stanie miejskiej zieleni i określenie potrzeb i planów z nią związanych.

Rodzaj: zielony budżet

Planowany koszt: 250 000 zł

Projekt ten będzie się składał z 2 części. W pierwszej zostanie przedstawiony stan obecny miejskiej zieleni (lokalizacja wszystkich terenów zielonych, ich powierzchnia, s... Czytaj więcej...

Projekt ten będzie się składał z 2 części. W pierwszej zostanie przedstawiony stan obecny miejskiej zieleni (lokalizacja wszystkich terenów zielonych, ich powierzchnia, skład gatunkowy roślin na nich rosnących, ich ilość oraz ich kondycja), natomiast część druga będzie miała na celu określenie potrzeb i planów związanych z utrzymaniem i rozwojem terenów zielonych w mieście.

Wybrany do głosowania

12. PIERWSZY ETAP DOKOŃCZENIA BUDOWY KD/D/08

Rodzaj: ogólnomiejski

Osiedle: Osiedle Zachód

Planowany koszt: 500 000 zł

PIERWSZY ETAP DOKOŃCZENIA BUDOWY DROGI KD/D/08 (OSIEDLE ZACHÓD) ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM. SZACUNKOWY KOSZT 100 000,00 ZŁ

Wybrany do realizacji

13. Piknik rowerowy

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 27 500 zł

Projekt i wykonanie koszulek rowerowych promujących Miasto Chełm

Wybrany do realizacji

14. „Poznaję – doświadczam - wzrastam”- modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie”

Rodzaj: ogólnomiejski

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 240 000 zł

Projekt zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnego placu zabaw wyposażonego w funkcjonalne urządzenia sprawnoś... Czytaj więcej...

Projekt zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnego placu zabaw wyposażonego w funkcjonalne urządzenia sprawnościowe oraz moduły przeznaczone do wielozmysłowego poznawania świata pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, równowagi oraz koordynacji ruchowej, pobudzi także wrażenia, wyobraźnię ruchową oraz kreatywność dzieci. Plac zabaw stanie się miejscem dla całej społeczności lokalnej, uatrakcyjni spędzanie czasu wolnego oraz umożliwi integrację środowiska lokalnego. Projektowany plac zabaw będzie ogólnodostępny w godzinach pracy przedszkola a jego lokalizacja w zacisznym miejscu, z dala od ulicy gwarantuje bezpieczeństwo i aktywną zabawę użytkowników.

Wybrany do realizacji

15. Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36. 36A, 36B oraz do śmietników miejskich.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 40 000 zł

Projekt wykonania dokumentacji technicznej, która pozwoli na wykonanie drogi dojazdowej do w/w bloków oraz usprawni dojazd śmieciarek do miejskich podziemnych koszy na śm... Czytaj więcej...

Projekt wykonania dokumentacji technicznej, która pozwoli na wykonanie drogi dojazdowej do w/w bloków oraz usprawni dojazd śmieciarek do miejskich podziemnych koszy na śmieci, W dokumentacji powinny zostać uwzględnione miejsca parkingowe oraz wykonanie oświetlenia.

Wybrany do realizacji

16. REMONT CHODNIKA PRZY ULICY CHOMENTOWSKIEGO OD ULICY ROLNICZEJ DO ULICY PRZEMYSŁOWEJ - STRONA PARZYSTA WRAZ Z ZATOCZKAMI

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 175 000 zł

REMONT CHODNIKA WRAZ Z WYMIANA NAWIERZCHNI (KOSTKA BRUKOWA) ULICY CHOMENTOWSKIEGO OD ULICY ROLNICZEJ DO ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z ZATOCZKAMI STRONA PARZYSTA.

Wybrany do realizacji

17. Remont drogi prowadzącej do posesji 2,4,6,8 przy ul. Żwirki i Wigury

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Górna

Planowany koszt: 175 000 zł

Droga jest w złym stanie technicznym, problem ten znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i rodzin z dziećmi. Krytyczny stan dro... Czytaj więcej...

Droga jest w złym stanie technicznym, problem ten znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i rodzin z dziećmi. Krytyczny stan drogi uniemożliwia dojazd do posesji służbom ratunkowym.

Wybrany do realizacji

18. Remont nawierzchni ul. Nowy Świat.

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 175 000 zł

Projekt przewiduje remont mocno zniszczonej nawierzchni ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Lwowskiej do wjazdu na parking przy Akademiku PANS (PWSZ).

Wybrany do głosowania

19. Remont ul. Wieniawskiego.

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 500 000 zł

Projekt ten zakłada remont nawierzchni ul Wieniawskiego na odcinku ok.170m, od parkingu strzeżonego do drogi pomiędzy blokami 11 i 13. Ulica ta jest częścią jednego z naj... Czytaj więcej...

Projekt ten zakłada remont nawierzchni ul Wieniawskiego na odcinku ok.170m, od parkingu strzeżonego do drogi pomiędzy blokami 11 i 13. Ulica ta jest częścią jednego z najbardziej obciążonych ruchem kołowym szlaku łączącego ul. Trubakowską z ul. Lwowską i z uwagi na fatalny stan jezdni wymaga pilnego remontu.

Wybrany do realizacji

20. Remont ulicy Marii Curie-Skłodowskiej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 175 000 zł

Remont ulicy Skłodowskiej

Wybrany do realizacji

21. Remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników (prz bloku nr 6,8)

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle XXX Lecia

Planowany koszt: 175 000 zł

Projekt zakłada remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników, po stronie południowej (przy bloku nr 6,8)

Wybrany do realizacji

22. RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 150 000 zł

PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ NA SZKOLNY, PLACU ZABAW O POW. 500 M2 ORAZ WYMIANĘ OGRODZENIA O DŁUGOŚCI 90 M PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 ... Czytaj więcej...

PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ NA SZKOLNY, PLACU ZABAW O POW. 500 M2 ORAZ WYMIANĘ OGRODZENIA O DŁUGOŚCI 90 M PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE PRZY UL. REJOWIECKIEJ 76. OBECNA NAWIERZCHNIA CHRONIĄCA DZIECKO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI WYKONANA JEST Z PIASKU. OGRODZENIE ORAZ NIEKTÓRE URZĄDZENIA REKREACYJNE WYMAGAJĄ WYMAGAJĄ WYMIANY.

Wybrany do realizacji

23. Stacje napraw rowerów i hulajnóg

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 80 000 zł

Stacje napraw rowerów i hulajnóg

Wybrany do realizacji

24. Stojaki rowerowe

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 90 500 zł

Stojaki rowerowe

Wybrany do realizacji

25. Stół do ping-ponga

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 20 000 zł

Stoły do ping-ponga

Wybrany do realizacji

26. Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 12 500 zł

Tablice edukacyjne do szkół podstawowych z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem i hulajnogą w ruchu drogowym. Zasady poruszania oraz technika jazdy i przepisy ruch... Czytaj więcej...

Tablice edukacyjne do szkół podstawowych z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem i hulajnogą w ruchu drogowym. Zasady poruszania oraz technika jazdy i przepisy ruchu drogowego wraz ze znakami drogowymi.

Wybrany do realizacji

27. WYMIANA OGRODZENIA - EKOLOGICZNIE I BEZPIECZENIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Dyrekcja Dolna

Planowany koszt: 135 000 zł

CELEM PROJEKTU JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM NA BOISKU, PLACU ZABAW, TERENACH TRAWIASTYCH WOKÓŁ SZKOŁY, WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU SZKOŁY. R... Czytaj więcej...

CELEM PROJEKTU JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM NA BOISKU, PLACU ZABAW, TERENACH TRAWIASTYCH WOKÓŁ SZKOŁY, WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU SZKOŁY. REALIZACJA BĘDZIE POLEGAŁA NA USUNIĘCIU STAREGO OGRODZENIA, MONTAŻU 3 FURTEK. OGRODZENIE BĘDZIE UZUPEŁNIONE O NASADZENIE ZIELONYCH KRZEWÓW WZDŁUŻ OGRODZENIA.

Odrzucony formalnie

24. oświetlenie

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Wraz z mieszkańcami osiedla zgłaszamy projekt postawienia oświetlenia w bocznych uliczkach ul. Żabiej. Na głównej ulicy znajdują się światła jednak w nocy w bocznych ulic... Czytaj więcej...

Wraz z mieszkańcami osiedla zgłaszamy projekt postawienia oświetlenia w bocznych uliczkach ul. Żabiej. Na głównej ulicy znajdują się światła jednak w nocy w bocznych uliczkach jest ciemno i niebezpiecznie. Bardzo prosze o rozważenie tego projektu. Ma to dla nas duze znaczenie.

Odrzucony merytorycznie

1. GRAJĄCE SCHODY NA SKWERZE PRZY ULICY GDAŃSKIEJ

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 100 000 zł

PROPONUJE ZAINSTALOWAĆ GRAJĄCE SCHODY NA ISTNIEJĄCYCH SCHODACH NAPRZECIWKO FONTANNY, NA SKWERZE PRZY ULICY GDAŃSKIEJ. KAŻDY SCHODEK URUCHAMIAĆ BĘDZIE INNY DŹWIĘK (NP. DŹ... Czytaj więcej...

PROPONUJE ZAINSTALOWAĆ GRAJĄCE SCHODY NA ISTNIEJĄCYCH SCHODACH NAPRZECIWKO FONTANNY, NA SKWERZE PRZY ULICY GDAŃSKIEJ. KAŻDY SCHODEK URUCHAMIAĆ BĘDZIE INNY DŹWIĘK (NP. DŹWIĘKI GAMY), A CHODZĄC PO SCHODACH MOŻNA BĘDZIE ZAGRAĆ SWOJĄ MELODIĘ. SCHODY IMITUJĄCE GRĘ NA PIANINIE MOGĄ BYĆ STEROWANE - WŁĄCZANE I WYŁĄCZANE O OKREŚLONYCH GODZINACH, TAK ABY NIE ZAKŁÓCAĆ PORZĄDKU PUBLICZNEGO, TJ. NP OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 20.00

Odrzucony merytorycznie

2. MINI OGRÓD BIBLIJNY NA GÓRCE CHEŁMSKIEJ

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 37 000 zł

ZAŁOŻENIE TZW. MINI OGRODU BIBLIJNEGO NA GÓRCE CHEŁMSKIEJ. Opis roślin biblijnych, a tym bardziej żywe eksponaty, pozwolą współczesnemu człowiekowi na lepsze zrozumienie... Czytaj więcej...

ZAŁOŻENIE TZW. MINI OGRODU BIBLIJNEGO NA GÓRCE CHEŁMSKIEJ. Opis roślin biblijnych, a tym bardziej żywe eksponaty, pozwolą współczesnemu człowiekowi na lepsze zrozumienie treści Biblii. Odległość Ziemi Świętej w stosunku do różnych części świata nie pozwala każdemu na osobistą podróż, a zapoznanie się z tematyką roślin przynosi duże korzyści i radość.

Odrzucony merytorycznie

3. Zielone miejsce pamięci.

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 10 000 zł

Obsadzenie roślinami pnącymi muru przy cmentarzu wojennych - wewnętrznej części wejścia na schody oraz samego ogrodzenia od strony ulicy I Pułku Szwoleżerów.

Odrzucony merytorycznie

5. Tenis Camp

Rodzaj: ogólnomiejski

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 500 000 zł

Projekt obywatelski budowy krytego kortu ziemnego na terenie miasta niewątpliwie zasługuje na głos Chełmian. Z jednej strony tenis ziemny to prestiżowa, niezwykle eleganc... Czytaj więcej...

Projekt obywatelski budowy krytego kortu ziemnego na terenie miasta niewątpliwie zasługuje na głos Chełmian. Z jednej strony tenis ziemny to prestiżowa, niezwykle elegancka i wymagająca zawodowa dyscyplina sportowa ale z drugiej - znakomity sposób do spędzania wolnego czasu - niezależnie od wieku. Dajmy szansę naszym dzieciom na wszechstronny rozwój, stwórzmy im warunki do spełnienia ich marzeń. Pozwólmy aby nasze miasto stworzyło podany grunt dla rozwoju drugiej Igi Świątek czy Huberta Hurkacza. Tylko od nas zależy czy ten sport będzie zarezerwowany jedynie dla wąskiej grupy odbiorców. Cieszmy się nim wszyscy.

Odrzucony merytorycznie

11. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUKNCYJNEGO I BIEŻNI PROSTEJ 3 - TOROWEJ

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 1 200 000 zł

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI PROSTEJ 3- TOROWEJ. BOISKO ZAWIERAĆ BĘDZIE - ZESTAW DO KOSZYKÓWKI, ZESTAW DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI, ZESTAW DO PIŁ... Czytaj więcej...

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI PROSTEJ 3- TOROWEJ. BOISKO ZAWIERAĆ BĘDZIE - ZESTAW DO KOSZYKÓWKI, ZESTAW DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI, ZESTAW DO PIŁKI RĘCZNEJ I NOŻNEJ.

Odrzucony merytorycznie

16. BUDOWA ŁĄCZNIKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - HRUBIESZOWSKA

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Działki

Planowany koszt: 60 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLUS RYSUNEK

Odrzucony merytorycznie

19. Montaż mierników jakości powietrza

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 25 000 zł

System monitoringu powietrza na terenie Chełma zapewni wyższą świadomość obywateli w zakresie zanieczyszczeń i będzie stanowił katalizator do dalszych działań zmniejszają... Czytaj więcej...

System monitoringu powietrza na terenie Chełma zapewni wyższą świadomość obywateli w zakresie zanieczyszczeń i będzie stanowił katalizator do dalszych działań zmniejszający problem smogu.

Odrzucony merytorycznie

20. Montaż zielonego przystanku i parkletu przy ul. Przemysłowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 80 000 zł

Projekt obejmuje demontaż obecnego przystanku, uprzątnięcie terenu, montaż zielonego przystanku oraz zaaranżowanie terenu wokół należącego do miasta poprzez montaż małej ... Czytaj więcej...

Projekt obejmuje demontaż obecnego przystanku, uprzątnięcie terenu, montaż zielonego przystanku oraz zaaranżowanie terenu wokół należącego do miasta poprzez montaż małej architektury.

Odrzucony merytorycznie

26. Budowa drogi asfaltowej na ulicy Narcyzowej dokumentacja

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 25 000 zł

Dokumentacja budowy drogi asfaltowej na ulicy Narcyzowej

Odrzucony merytorycznie

30. Remont ulicy Wincentego Witosa

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 175 000 zł

Remont ulicy Wincentego Witosa

Odrzucony merytorycznie

31. Miernik jakości powietrza

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 2 500 zł

Miernik jakości powietrza

Odrzucony merytorycznie

33. Budowa Skateparku

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 1 200 000 zł

Budowa Skateparku

Odrzucony merytorycznie

34. Kosz na nakrętki

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 4 000 zł

Kosz na plastikowe nakrętki

Odrzucony merytorycznie

35. Zmiana organizacji ruchu zakaz postoju

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Rejowiecka

Planowany koszt: 2 000 zł

Zmiana organizacji ruchu na ul. Kochanowskiego

Odrzucony merytorycznie

42. Boisko do koszykówki 3x3 w Ogródku Jordanowskim

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Osiedle Cementowni

Planowany koszt: 90 000 zł

Projekt zakłada urządzenie w Ogródku Jordanowskim przy ul. Przemysłowej boiska do koszykówki 3x3 z modułową powierzchnią polipropylenową.

Poprzedni projekt
Następny projekt