Szczegóły zadania

Przebudowa kostki na ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Metalowej.


Opis zadania

Prace modernizacyjne i naprawcze polegające na uzupełnieniu brakujących fragmentów kostki, wygładzeniu nierówności (wypiętrzeń i zapadnięć) na ścieżce rowerowej.

Uzasadnienie

W/w prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej.

Brak uwag