projekt nr 2

2. Przebudowa kostki na ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Metalowej.


Skrócony opis projektu

Przebudowa kostki na ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Metalowej.

Opis projektu

Prace modernizacyjne i naprawcze polegające na uzupełnieniu brakujących fragmentów kostki, wygładzeniu nierówności (wypiętrzeń i zapadnięć) na ścieżce rowerowej.

Uzasadnienie

W/w prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej.

Brak uwag