projekt nr 2

2. Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.


Skrócony opis projektu

Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.

Opis projektu

Bieżnię o długości 100 metrów, która będzie równocześnie rozbiegiem do skoku w dal, należy wykonać podłoża betonowego lub asfaltowego wraz z nawierzchnią poliuretanową. Tak wykonana bieżnia pozwoli na wykorzystanie jej zarówno dla uczniów szkoły jak i mieszkańców Osiedla Działki do biegów oraz kształtowania skoczności. Koszt wykonania ok 100000 tyś. zł.

Uzasadnienie

Na Osiedlu Działki ie ma miejsca do aktywnego uprawiania lekkoatletyki. Powstanie takiej bieżni pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i mieszkańców osiedla. Realizacja tego zadania przyczyni się do pobudzenia aktywności fizycznej. Osiedle Działki jest jednym z większych osiedli w mieście Chełm, a nie posiada żadnego obiektu obiektu sportowego na powietrzu. To właśnie teren szkoły jest tym miejscem, które gromadzi dzieci i ich rodziców. Dobra infrastruktura umożliwi organizację cyklicznych zajęć lekkoatletycznych, treningów oraz spotkań sportowych, a tym samym przyczyni się do popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia, będzie zapobiegało patologii i przestępczości wśród młodzieży.

Brak uwag