projekt nr 3

3. Przebudowa ul. Bolesława Prusa.


Skrócony opis projektu

Przebudowa ul. Bolesława Prusa.

Opis projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie kompleksowego remontu podbudowy i nawierzchni ulicy Bolesława Prusa na odcinku od skrzyżowania ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą. Długość tego odcinka wynosi 250 m.

Uzasadnienie

Ulica od lat nie była remontowana. Kilka razy w ciągu roku zalepiane są co większe wyrwy i zapadliska w asfalcie. Mimo niewielkiej długości odcinka w nawierzchni umieszczonych zostało kilkanaście studzienek kanalizacyjnych. W większości przypadków ich pokrywy wysoko wystają ponad nawierzchnię jezdni. W wielu miejscach nawierzchnia zapadła się na tyle głęboko, że utrudnia wjazd na posesjePotęguje to zagrożenie dla poruszających się tą ulicą samochodów.
Konieczność omijania wybojów, dziur i studzienek stanowi dodatkowe zagrożenie dla poruszających się tą ulicą pieszych. Trzeba bowiem pamiętać, że przy ul. Prusa nie ma chodników.

Brak uwag

Załączniki