Szczegóły zadania

Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Malowane.


Opis zadania

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Malowane.

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy i okolicznych ulic.

Brak uwag