projekt nr 1

1. Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Malowane.


Skrócony opis projektu

Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Malowane.

Opis projektu

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Malowane.

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy i okolicznych ulic.

Brak uwag