projekt nr 1

1. Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Katedralnej, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej.


Skrócony opis projektu

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Katedralnej, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej.

Opis projektu

Modernizacja dywanika asfaltowego na ulicy Katedralnej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Bydgoskiej (długości 130 m), polegałaby na frezowaniu istniejącej nawierzchni a następnie ułożeniu nowego dywanika asfaltowego.

Uzasadnienie

Ulica Katedralna jest ulicą o dużym natężeniu ruchu, natomiast nawierzchnia jej jest w bardzo złym stanie. Nadmieniam, że na wskazanej ulicy, po obydwu jej stronach są nowe chodniki wraz z krawężnikami.

Brak uwag