projekt nr 2

2. Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej.


Skrócony opis projektu

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej.

Opis projektu

Modernizacja dywanika asfaltowego na ulicy Jana Kazimierza na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Katedralnej (długość 115m), polegałaby na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężników a następnie ułożenie nowego dywanika asfaltowego.

Uzasadnienie

Ulica Jana Kazimierza jest ulicą o średnim natężeniu ruchu, stan jej nawierzchni jest bardzo zły.

Brak uwag