projekt nr 1

1. Budowa oświetlenia przy ul. Piwnej.


Skrócony opis projektu

Budowa oświetlenia przy ul. Piwnej.

Opis projektu

Wykonanie oświetlenia przy ul. Piwnej, na odcinku 700 m długości. Przyjmując, że odległość między słupami ma wynosić ok. 30 m trzeba 23 słupy. Koszt inwestycji to ok. 180.000 zł ( w tym dokumentacja i wykonanie).

Uzasadnienie

Wykonanie oświetlenia ułatwi życie mieszkańcom ulicy Piwnej, jak również okolic. Istotą sprawy jest fakt, iż przy ulicy Piwnej nie ma chodnika, co stanowi zagrożenie, szczególnie dla pieszych, jak również innych uczestników ruchu. Z uwagi na to, że przez ulicę Piwną można dojechać również do innych miejscowości, jest duży ruch pojazdów.

brak uwag