projekt nr 5

5. Przebudowa chodnika i nawierzchni drogi, łącznie w placem manewrowym na ul. Stanisława Skibińskiego.


Skrócony opis projektu

Przebudowa chodnika i nawierzchni drogi, łącznie w placem manewrowym na ul. Stanisława Skibińskiego.

Opis projektu

Chodnik oraz zakręt  jest niezbędny do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na ulicy Stanisława Skibińskiego.
Zasadniczym celem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców osiedla Cementownia, szczególnie zamieszkujących rejon ulicy Stanisława Skibińskiego. Ulica Stanisława Skibińskiego jest ulicą niebezpieczną dla pieszych i kierujących pojazdami. Na ulicy mijają się pojazdy jadący w obu kierunkach, rowerzyści, piesi często z małymi dziećmi. Ulica nie ma chodnika ani utwardzonego pobocza.
Wykonanie chodnika oraz wyremontowanie nawierzchni drogi oraz wykonanie zakrętu na ulicy Stanisława Skibińskiego wzdłuż wybudowanego chodnika wraz z niezbędną regulacja spadków oraz studzienek kanalizacyjnych pozwoli na podniesienie realnego bezpieczeństwa na jednej z ulicy osiedla Cementowni.
Wykonanie zakrętu na ulicy Stanisława Skibińskiego jest rzeczą niezbędną ponieważ jego budowa była przeznaczona do realizacji już w latach dziewięćdziesiątych ale niestety zadanie nie zostało zrealizowane do dnia dzisiejszego. Brak zakrętu na ulicy stanowi duży problem nie tylko dla kierujących pojazdami ale również dla mieszkańców zamieszkujących ulicę.

Uzasadnienie

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich pieszych, rowerzystów oraz kierującymi pojazdami korzystających z ulicy Stanisława Skibińskiego. Obecne rosnące z każdym rokiem natężenie ruchu pojazdów i pieszych poruszających się po bardzo wąskiej jezdni w pełni uzasadniają pilną konieczność podjęcia działania.
Całość terenu niezbędnego do realizacji znajduje się na terenie miasta Chełma. Zadanie jest zgodne z kompetencjami i zadaniami na terenie miasta Chełma.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

brak uwag

Załączniki