projekt nr 6

6. Przebudowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej po stronie posesji o numerach nieparzystych od ul. Edwarda Dembowskiego do skrzyżowania ulic: Litewska - Stefana Batorego.


Skrócony opis projektu

Przebudowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej po stronie posesji o numerach nieparzystych od ul. Edwarda Dembowskiego do skrzyżowania ulic: Litewska-Stefana Batorego.

Opis projektu

położenie nowej kostki na miejsce starych płytek na chodniku przy ul. Jagiellońska po stronie posesji o numerach nieparzystych od ul. Dembowskiego do skrzyżowania Litewska-Batorego.

Uzasadnienie

Stary chodnik jest w fatalnym stanie jak i jezdnia, jest dużo miejsc w starym chodniku z dziurami i wyrwami gdzie zbierają się kałuże po opadach deszczu i po roztopach śniegu które trzeba omijać chodząc po części nieutwardzonej po błocie. Wymiana chodnika na nowy będzie służyła mieszkańcom osiedla jak i uczniom którzy uczęszczają do szkoły na ul. Jagiellońska 29. Chodzę pieszo do pracy po tym chodniku kilka lat, moja rodzina, sąsiedzi i inni mieszkańcy osiedla i do tej pory nie widać zainteresowania ze strony władz chełmskich co do remontu tego chodnika.

brak uwag