projekt nr 4

4. Budowa ścieżki rowerowej wokół ronda na skrzyżowaniu ulic: Lwowskiej, 15 Sierpnia i Alei 3-go Maja.


Skrócony opis projektu

Budowa ścieżki rowerowej wokół ronda na skrzyżowaniu ulic: Lwowskiej, 15 Sierpnia i Alei 3-go Maja.

Opis projektu

Zadanie polega na wybudowaniu ścieżki rowerowej wokół ronda na ul. Lwowskiej (wraz z przejazdami).

Uzasadnienie

Realizacja zadania ułatwi rowerzystom dojazd do marketu i serwisu/sklepu rowerowego.

brak uwag

Załączniki