Szczegóły zadania

Budowa ścieżki rowerowej wokół ronda na skrzyżowaniu ulic: Lwowskiej, 15 Sierpnia i Alei 3-go Maja.


Opis zadania

Zadanie polega na wybudowaniu ścieżki rowerowej wokół ronda na ul. Lwowskiej (wraz z przejazdami).

Uzasadnienie

Realizacja zadania ułatwi rowerzystom dojazd do marketu i serwisu/sklepu rowerowego.

brak uwag

Załączniki