projekt nr 7

7. Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Jagiellońskiej, na odcinku od skrzyżowania ul. Księdza Stanisława Brzóski - Litewska do skrzyżowania z ul. Jana Kilińskiego.


Skrócony opis projektu

Przebudowa nakładki bitumicznej na ul. Jagiellońskiej, na odcinku od skrzyżowania ul. Księdza Stanisława Brzóski - Litewska do skrzyżowania z ul.Jana Kilińskiego.

Opis projektu

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej.

Uzasadnienie

Fatalny stan istniejącej nawierzchni.

brak uwag