projekt nr 9

9. Przebudowa budynku wraz ze sceną w parku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kredowej.


Skrócony opis projektu

Przebudowa budynku wraz ze sceną w parku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kredowej.

Opis projektu

Zadanie dotyczy remontu budynku sceny w parku  przy ul. Kredowej. Remont dotyczyłby  między innymi wykonania izolacji fundamentów budynku sceny, wymiany drzwi, remontu dachu, podsufitki dachu, odmalowanie ściany frontowej sceny i tylnej, pomalowanie pomieszczeń pod sceną, wymiana podestu drewnianego, na bardziej trwały.Budynek po wyremontowaniu powinien służyć mieszkańcom "Cementowni" np. na świetlicę,siłownię,magazyn na sprzęt sportowy i inne zadania.

Uzasadnienie

po wyremontowaniu pomieszczeń pod sceną można będzie stworzyć świetlicę dla dzieci i młodzieży, siłownię dla młodzieży i rodziców, czy magazynek na sprzęt sportowy dla wszystkich bez ograniczeń. Na osiedlu "Cementowni" trudno jest znaleźć lokal, który mógłby w ten sposób funkcjonować. Plusem jest to, że budynek jest w parku, z którego korzysta duża ilość mieszkańców bez względu na wiek. Dzieci i młodzież mogłaby skorzystać z takiej oferty, jaka zostanie przedstawiona dla nich.

brak uwag