projekt nr 2

2. Budowa kolejnego odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 zgodnie z opracowanym projektem.


Skrócony opis projektu

Budowa kolejnego odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 zgodnie z opracowanym projektem.

Opis projektu

Budowa kolejnego odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 zgodnie z opracowanym projektem (osiedle Zachód) szacunkowy koszt: 250.000,- złotych

Uzasadnienie

W 2017 roku został wykonany I etap budowy drogi. W związku z tym niezbędne jest podjęcie dalszych prac związanych z kontynuacją budowy. Budowa drogi dojazdowej KD/D/08 w zdecydowanym stopniu polepszy warunki komunikacyjne i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców tego rejonu ale i wszystkich mieszkańców miasta korzystających z tego odcinka drogi. Mając to na uwadze uważam za zasadne zgłoszenie do budżetu obywatelskiego budowę kolejnego odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 zgodnie z opracowanym projektem.

brak uwag