projekt nr 4

4. Przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Łowieckiej, naprawa chodnika i studzienek kanalizacyjnych.


Skrócony opis projektu

Przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Łowieckiej, naprawa chodnika i studzienek kanalizacyjnych.

Opis projektu

Wymiana nawierzchni ulicy na odcinku od ul. Jana Klińskiego do ul. Łowieckiej, naprawa chodników i studzienek kanalizacyjnych.

Uzasadnienie

Wieloletnie zaniedbania doprowadziły ulicę do stanu, w którym zagraża wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i pieszego. Długość na wskazanym odcinku wynosi ok. 250 m.

brak uwag