projekt nr 1

1. Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Połanieckiej, na odcinku: ul. Połaniecka 2 - ul. Połaniecka 10.


Skrócony opis projektu

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Połanieckiej, na odcinku: ul. Połaniecka 2 - ul. Połaniecka 10.

Opis projektu

Po przeprowadzonym remoncie chodników na odcinku ulicy Połanieckiej, od budynku Połaniecka 2 do miejsca pomiędzy budynkami Połaniecka 8 oraz Połaniecka 10 powstała znaczna różnica poziomów nawierzchni:
- chodnika,
- nawierzchni ulicy.
Różnica poziomów to ok. 28-30 cm.

Zgłaszam wniosek przeprowadzenia podwyższenia nawierzchni ulicy oraz  wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej z budżetu obywatelskiego.

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji, występują następujące usterki / problemy:
- brak możliwości otworzenia drzwi samochodowych w momencie zatrzymania lub postoju wzdłuż ulicy Połanieckiej na wymienionym wyżej odcinku
- uszkodzenia blacharskie oraz uszkodzenia powłoki lakierniczej drzwi samochodowych po ich otwarciu oraz zahaczeniu o wysoki krawężnik
- utrudnione przejście przez ulicę dla osób niepełnosprawnych
- utrudnione przejście przez ulicę z wózkiem dziecięcym.
- w przypadku zatrzymania samochodu w odległości od krawężnika, pozwalającej na otwarcie drzwi  (to jest od 50-100cm) - następuje zagrożenie w ruchu drogowym; dodatkowo występuje zmniejszenie płynności ruchu; dodatkowo taki postój nie jest dozwolony w przepisach Kodeksu Drogowego.

Również sama warstwa asfaltowa jest nierówna, powodując zagrożenie w ruchu drogowym, wymaga naprawy.

brak uwag