Szczegóły zadania

Budowa oświetlenia części parku w Ogródku Jordanowskim, mieszczącego się przy ul. Kredowej.


Opis zadania

Wniosek dotyczy,wykonania oświetlenia części parku w którym są obiekty sportowe(siłownia,boiska do siatkówki, kosza i piłki nożnej) .Brak jest też oświetlenia alejek spacerowych w parku.

Uzasadnienie

Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do Urzędu Miasta Chełm, z brakiem należytego oświetlenia,tej części parku,w którym znajdują się wymienione obiekty sportowe i alejki spacerowe.Wniosek motywuje się bezpieczeństwem osób korzystających wieczorem z wymienionych obiektów .

brak uwag