projekt nr 3

3. Budowa oświetlenia ul. Synów Pułku na odcinku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych do bloków TBS


Skrócony opis projektu

Budowa oświetlenia ul. Synów Pułku na odcinku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych do bloków TBS

Opis projektu

Założenia zadania:
- budowa oświetlenia (około 10 słupów oświetleniowych ) na odcinku około 340 m w ciągu ulicy Synów Pułku na odcinku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych do bloków TBS (czyli od bloku nr 5 do nr 20 – koszt ok. 100 00 zł. (zgodnie z istniejącą już dokumentacją techniczną.)

Uzasadnienie

Wykonanie oświetlenia jest niezbędne dla bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci i kierowców-mieszkańców os. Zachód. W 2010r została wybudowana droga Synów Pułku biegnąca wzdłuż bloków Synów Pułku 5,7,9,11 i prowadząca m.in. do nowych bloków TBS, niestety na odcinku około 340m brak jest chodnika i oświetlenia. Powoduje to, że piesi chodzą ulicą (brak pobocza). Dodatkowo wzrasta niebezpieczeństwo dla pieszych i kierowców, bo teren NIE jest oświetlony. Szczególnie niebezpieczne jest w okresie jesienno–zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i późno świta oraz w czasie złych warunków atmosferycznych (mgła, mżawka). Piesi są wówczas niewidoczni dla kierujących pojazdami. Kierowcy po zmroku i przy złej pogodzie jeżdżą na „długich” światłach dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pieszych. Ulicą tą  m.in. rodzice prowadzą dzieci do i z przedszkola nr 10. Przy ul. Synów Pułku 5,7,9,11, 20,22,24,28 mieszka ponad 200 rodzin. Z ulicy korzystają też mieszkańcy bloków przy ul. Zachodnia,Andersa

brak uwag