projekt nr 5

5. Budowa wielofunkcyjnego boiska do siatkówki plażowej na terenie zespołu boisk na os. Słonecznym.


Skrócony opis projektu

Budowa wielofunkcyjnego boiska do siatkówki plażowej na terenie zespołu boisk na os. Słonecznym.

Opis projektu

Zadanie dotyczy budowy profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej, z funkcją gry w plażową piłkę nożną, o wymiarach 28m x 37m (z 2m strefą wolną - o ile będzie to możliwe) wraz z wyposażeniem.

Szczegóły i specyfikacja według strony www.budowaboisk.pl.

Uzasadnienie

Zadanie ma na celu wzbogacenie infrastruktury sportowej miasta o nowe obiekty, a przez to upowszechnienie aktywności fizycznej mieszkańców.

brak uwag

Załączniki