Szczegóły zadania

Budowa wielofunkcyjnego boiska do siatkówki plażowej na terenie zespołu boisk na os. Słonecznym.


Opis zadania

Zadanie dotyczy budowy profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej, z funkcją gry w plażową piłkę nożną, o wymiarach 28m x 37m (z 2m strefą wolną - o ile będzie to możliwe) wraz z wyposażeniem.

Szczegóły i specyfikacja według strony www.budowaboisk.pl.

Uzasadnienie

Zadanie ma na celu wzbogacenie infrastruktury sportowej miasta o nowe obiekty, a przez to upowszechnienie aktywności fizycznej mieszkańców.

brak uwag

Załączniki