projekt nr 5

5. Budowa chodnika w ciągu ul. Synów Pułku na odcinku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych do bloków TBS.


Skrócony opis projektu

Budowa chodnika w ciągu ul. Synów Pułku na odcinku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych do bloków TBS.

Opis projektu

- budowa chodnika o długości około 340m –  chodnik po jednej stronie drogi w ciągu ulicy Synów Pułku na odcinku  od Przychodni Lekarzy Rodzinnych do bloków TBS, zgodnie z istniejącą już dokumentacją techniczną.Szacunkowy koszt zadania 60 000zł.

Uzasadnienie

Chodnik jest niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci i kierowców-mieszkańców os. Zachód.W 2010r została wybudowana droga Synów Pułku biegnąca wzdłuż bloków Synów Pułku 5,7,9,11 i prowadząca m.in. do nowych bloków TBS, niestety na odcinku około 340m brak jest chodnika i oświetlenia. Powoduje to,że piesi chodzą ulicą (brak pobocza). Jest to niebezpieczne dla pieszych i kierowców. Szczególnie niebezpieczne jest w okresie jesienno–zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i późno świta oraz w czasie złych warunków atmosferycznych (mgła, mżawka). Piesi są wówczas niewidoczni dla kierujących pojazdami. Kierowcy po zmroku i przy złej pogodzie jeżdżą na  światłach drogowych („długich”) dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pieszych.Ulicą tą m.in. rodzice prowadzą dzieci do i z przedszkola nr 10,dzieci z rodzicami na plac zabaw zlokalizowany przy blokach TBS, osoby do Przychodni Lekarzy Rodzinnych.Przy ul.Synów Pułku 5,7,9,11, 20,22, 24,28 mieszka ponad 200 rodzin.

brak uwag