projekt nr 11

11. Rewitalizacja Parku Jordanowskiego.


Skrócony opis projektu

Rewitalizacja Parku Jordanowskiego.

Opis projektu

Zadanie polega na dokonaniu rewitalizacji Parku Jordanowskiego:
- wyburzenie szaletu,
- poprawa górki saneczkarskiej: wyrównanie oraz dokonanie nasadzeń skarpy,
- wymiana architektury parkowej: ławki lampy oświetleniowe,
- wyrównanie trawników : uzupełnienie ziemią oraz obsianie trawą, (częściowe)
- poprawinie stabilizacji alejek poprzez uwałowanie tłucznia użytego do wykonania alejek

Uzasadnienie

Poprawa warunków oraz estetyki parku, który jest zaniedbany (jedyna rzecz wykonana w parku od wielu lat to budowa siłowni zewnętrznej). Rewitlizacja powinna odbywać się etapowo wmiarę posiadanych środków finansowych.

brak uwag